Jan Roos weg bij VNL

Nog geen 24 uur nadat bekend werd dat Jan Roos Geenstijl had verlaten voor het ‘fractievoorzitterschap’ van VNL heeft hij die partij alweer verlaten. Vanmorgen zinspeelde Halina Reijn in haar column in het AD al op een overstap van “amoebe Jan Roos naar een functie die meer bij zijn dikke kop past”. Later vandaag plaatste Sylvie Meis op Instagram een sexy foto van haar ex-man Rafael van der Vaart in een innige omhelzing met het voormalig Geenpeil-boegbeeld. Hoewel Roos in eerste instantie via Twitter ontkende bleek vanmiddag dat hij inderdaad VNL heeft verruild voor een, naar eigen zeggen, betere functie. Lees verder Jan Roos weg bij VNL

Jan Roos (VNL) wil einde aan riooljournalistiek op internet

De politieke partij VNL heeft bij monde van haar nieuwe lijsttrekker, Jan Roos, alvast een tipje van de sluier over haar verkiezingsprogramma opgelicht. Als het aan de partij ligt komt er snel een einde aan het ‘ongefundeerde geklets’ op internet. De overstap van Roos naar de partij was al op internet te lezen voor een officiële bekendmaking. “Een overduidelijk lak hebben aan fundamentele waarden als ‘hoor- en wederhoor'”, zo betitelt Roos dit feit zelf. Lees verder Jan Roos (VNL) wil einde aan riooljournalistiek op internet

Oud-VNL-voorman Moszkowizc schrijft roman ‘Gin’ over zijn dubbelleven als politicus en maffiamaatje

Bram Moszkowizc stopt als lijsttrekker voor de partij VNL. “Na me twee en een halve maand met ziel en zaligheid te hebben ingezet voor de publieke zaak is het tijd voor iets anders.”

Moszkowizc wil meer tijd aan zijn gezin gaan besteden. Bovendien werkt hij aan een roman ‘Gin’, over zijn dubbelleven als politicus en maffiamaatje.

Het harde bestaan als politicus is Bram Moszkowicz niet in de koude kleren gaan zitten. “De politiek in Nederland is heel amateuristisch. Lage tarieven, geen lunches in het Amstelhotel en geen trophy wives.” Moszkowicz overweegt nu een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Als running mate wordt Rita Verdonk genoemd, Kay van der Linde wordt zijn campagneleider.

Update:
Bram Moszkowicz volgens Bram Mosckowicz nog gewoon lijsttrekker van VNL.
“Maar uw partijgenoten hebben toch bekend gemaakt afscheid van u genomen te hebben?”
“Ik hoor het u zeggen.”

Update:
Henk Krol weer de fout in op Facebook.
krolmoszk

Dit bericht wordt aangevuld

Politiek van de toekomst: Moszkowicz, Brinkman en Krol

politiektoekomst

Voorzitter Van Miltenburg:
Aan de orde is het voorstel van lid Bjorn Moskoviet om de belastingdienst af te schaffen. Meneer Moskoviet…

Bram Moszkowicz (VNL):
Dank u wel, voorzitter. Collega’s, zoals ik bij mijn aantreden al opmerkte: ik ben de politiek in gegaan omdat ik moest. Omdat ik niet anders kon. Omdat ik een beter Nederland voor ogen heb. Omdat ik mijn kinderen een betere toekomst gun. Voorzitter, hoe kan ik mijn kinderen een betere toekomst geven als de belastingdienst hun vader continu achter de broek zit met aanslagen en rekeningen?

Henk Krol (50Plus):
Ja voorzitter, op zich sta ik best sympathiek tegenover het plan van de heer Moszkowicz om de belastingdienst af te schaffen. Sterker: ik had het zelf kunnen verzinnen. Toch moet mij iets van het hart. Blijkbaar gaat het de heer Moszkowicz enkel om de toekomst van kinderen. Is de heer Moszkowicz het met mij eens dat ook de ouderen een betere toekomst verdienen? Het zijn de ouderen die stelselmatig worden gepakt en veronachtzaamd. Als het over de toekomst gaat, lijkt het sowieso alsof politiek Den Haag alleen maar aan de jongeren denkt. Hebben de ouderen minder recht op toekomst dan jongeren? Is dat hoe de heer Moszkowicz politiek wil bedrijven? Over de kunstrug van de zwaksten van de samenleving?

Moszkowicz (VNL):
Dit gaat alle perken te buiten, mevrouw de voorzitter. Ik werp deze abjecte en infame klassificatie van de heer Krol verre van mij. Mag ik erop wijzen dat – hoewel je het niet zou zeggen – ik zelf de leeftijd heb bereikt dat ik tot de doelgroep van de heer Krol mag worden gerekend. En één ding kan ik u met zekerheid zeggen: mijn voorstel zal niet ongunstig voor mij uitpakken. Dat mijn plan enkel jongeren zou bevoordelen, is dan ook een aperte leugen van de heer Krol.

Hero Brinkman (OP):
Vorzzitter. Ook ik denk dat het afschaffen van de belastingdienst een g-goed plan iz, ja. Ja… Wagefkes hoor. Eh, ja. En ook ik ben zeer begaan met de toekomst van onze jongeren. Ik heb niet voor niets geztreden voor een politieke jongerenbeweging bij… bij… Kom. Bij de PVV. Maar vorzzitter. Ik hoor van de heer Mozzovietz helemaal niets over wat zijn plannen betekenen voor het hart van onze economie, de ruffegraat van de zamenleving: de ondernemerz. Wij van Democratisch Politiek Keerpunn hebben daarom grote sorgen over het plan van uhm… Mozzoviets.

Moszkowicz (VNL):
Ja, voorzitter, hoewel ik met de beste wil van de wereld probeer de heer Brinkman te volgen, kan ik hem evenwel moeilijk serieus nemen als hij niet eens weet dat hij hier namens de Ondernemers Partij het woord voert. Misschien dat de heer Brinkman even kan ontnuchteren voor hij het woord neemt?

Hero Brinkman (OP):
Zgande! Zgande, mevrouw ze doorligger! U probeerz de ontlastingdienst er doorheen te drukken, op kosten van ze ondernemers. Zgande! En nu ik u hier op aanspreek, praatz u eromheen met die dure woorzen als… als… ‘nuchteren’, maar op mijn puntz gaat u niet in. De ondernemerz zijn de ontlasting zat. Overal ontlazting. Zgande!

Voorzitter Van Miltenburg:
Nee, meneer Dirkman. Nee! Gaat u zitten. Nee. U gaat zitten en u biedt uw excuses aan de fractievoorzitter van DENK aan.

Moszkowicz (VNL):
Het kan natuurlijk zijn dat de heer Brinkman ook iets vervelends tegen de heer Kuzu heeft gezegd, maar als u op mij doelt, mevrouw de voorzitter, dan moet ik u meedelen dat ik de fractievoorzitter van VNL ben.

Voorzitter Van Miltenburg:
Natuurlijk. Excuses. Meneer Dirkman, u biedt nu uw excuses aan de heer Moskoviet van VNL aan.

Hero Brinkman (OP):
Sorry Mozzie.

Voorzitter Van Miltenburg:
Goed. Waar waren we gebleven? Ja, het belastingplan van de heer Moskoviet. Volgens mij was u bezig met een interruptie, meneer Klein?

Henk Krol (50Plus):
Krol. Van 50Plus/Krol. De heer Klein is van de groep 50Plus/Klein.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard. Henk Krol, Norbert Klein, Louis Bonjes; ik raak soms een beetje in de war. Ja, wat is er meneer Bonjes?

Louis Bontes (Groep Bontes):
Punt van orde, mevrouw de voorzitter. Het is Bontes, van de Groep Bontes met een ‘t’.

Norbert Klein (VP):
Ja, en mag ik erop wijzen dat ik tegenwoordig aanvoerder van de Vrijzinnige Partij ben? Een serieuze partij. En dat ik weiger in een adem genoemd te worden met frauderende en veroordeelde types als de heer Krol en Bontes. U verwart mij misschien met lid Houwers van de groep Houwers, maar die is er nooit, dus die naam kunt u weer vergeten, mevrouw de voorzitter.

Voorzitter Van Miltenburg:
Heren, heren, gaat u allemaal zitten. Ja, nu. Allemaal. Ook u meneer Kuzu. ALLEMAAL!

Moszkowicz (VNL):
Kunnen we overgaan tot de orde van de dag, mevrouw de voorzitter? Als ik het niet mis heb, is dit mijn inbreng en ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met mijn vertrouwde welsprekendheid en eloquentie een voorstel te kunnen doen, dat in ieders belang is.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard, meneer Moskoviet. Gaat u v…. WAT IS ER MENEER… Uh…?

Roland Van Vliet (Groep Van Vliet):
Ja, de naam is Van Vliet, onafhankelijk Kamerlid. Ik wil graag in de handelingen opgenomen hebben dat hoewel ik hier vandaag wel degelijk aanwezig ben, ik niets met deze wanvertoning hier te maken heb. Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet wilde dit even opgemerkt hebben.

Voorzitter Van Miltenburg:
GODVERDETYFUSKANKER. IK SCHORS DE VERGADERING.