Nieuwe partij wil meer policor gedachtegoed

TIJM Magazine was vandaag in Den Haag bij de introductie van de zoveelste nieuwe partij die wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017:
De Radicale Elitair Establishment Partij (REEP). De partij gaf haar eerste persoptreden, waarbij overigens geen journalisten aanwezig mochten zijn, in een kamertje met gesloten deuren achter de persruimte van Nieuwspoort. Zelfbenoemd partijvoorzitter Felix Rottenberg gaf onder het genot van thermoskannen thee uitleg aan de afwezige pers over de opvallendste standpunten.

Speerpunt

Het belangrijkste programmapunt van REEP is het zo snel mogelijk afrekenen met ontevreden witte mannen van middelbare leeftijd. Volgens Rottenberg hebben die het debat en het democratisch bestel in Nederland vergiftigd en gekaapt: “Het is ON-GE-LOOF-LIJK als je ziet dat we nu ook in Nederland dreigen af te glijden naar een Trumpiaanse wereld waarin geen plaats meer is voor integratie, multicultureel samenleven en baantjescarrousels. Te lang hebben we met termen als ‘verbinding’ en ‘overleg’ geprobeerd om de juiste manier van leven in stand te houden, maar de gevestigde orde is het nu echt zat: wij willen in Nederland simpelweg geen hardwerkende burgers meer die het zo onderhand vertikken om met hun belastingcenten onze zakken te vullen.”
REEP wil alle ontevreden burgers in speciale VINEX-wijken bij elkaar huisvesten en hun stemrecht ontnemen.

Subsidies

De manier waarop de ontevreden middenklasse subsidies in Nederland ter discussie stelt is REEP een doorn in het oog. Rottenberg: “Het verheffen van het volk door middel van gesubsidieerde kunst is blijkbaar niet aan iedereen besteed. Daar gaan we dus mee stoppen. REEP wil niet alleen dit soort subsidies met 300% verhogen, maar er ook voorwaarden aan stellen. Alleen hoogopgeleiden en culturele minderheden worden toegelaten tot filmhuizen, alternatieve theatervoorstellingen en tentoonstellingen van schilders die niet Van Gogh of Bosch heten.” De partij wil een zogenaamde ‘Heersende Klassepas’ introduceren die de bovenlaag van de bevolking niet alleen toegang tot gesubsidieerd vermaak verschaft, maar ook extra voordeel bij sollicitaties en kortingen op zaken als bakfietsen, oldtimers en het volledige assortiment bij Marqt. Ook dineren in biologische restaurants zou voor de happy few met de Heersende Klassepas een stuk voordeliger worden. De pas moet uiteindelijk ook de museumjaarkaart gaan vervangen. REEP denkt dit alles te kunnen financieren door het afschaffen van het betaald voetbal.

Ander geluid

felixREEP wil een einde maken aan andere geluiden. De NPO moet eindelijk officieel worden omgevormd tot een links georiënteerde staatsomroep, terwijl alternatieve media streng gereguleerd of verboden worden. “Social media als Facebook waar allerlei tokkies elkaar bang maken en voeden met verkeerde of gekleurde informatie worden natuurlijk aan banden gelegd”, aldus Rottenberg: “De manier waarop die lui daar omgaan met een complex onderwerp als Zwarte Piet is toch gewoon ON-GE-LOOF-LIJK? Op die manier wordt het voor grachtengordeldieren bijna onmogelijk om op een geruisloze manier maatregelen door te drukken waar een overgrote, onderontwikkelde en ongenuanceerde meerderheid het niet mee eens is.” Ook voor journalisten als Wierd Duk en de mannen van GeenStijl is volgens REEP geen plaats in de samenleving, laat staan voor polariserende opiniemakers als Theodor Holman of Annabel Nanninga.

Criminaliteit

Als het aan REEP ligt komt er een verbod op criminaliteitscijfers. Volgens Rottenberg werken die het gevoel van onveiligheid in Nederland te veel in de hand. De bijwerking is bovendien een onnodige stigmatisering van Nederlanders met een migratieachtergrond die volgens die cijfers oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteit. Ook dient in de berichtgeving over misdaden in de media de etnische achtergrond van de verdachten achterwege te blijven. Rottenberg: “Een misdrijf is op zichzelf al vervelend genoeg voor de slachtoffers. Maak dan niet ook nog eens een hele groep Nederlanders die verantwoordelijk is voor die daden medeslachtoffer. Zo kweek je een tweedeling in de maatschappij die wij niet langer zullen tolereren.” De nieuwe partij denkt die tweedeling overigens ook tegen te kunnen gaan door het voorgenomen verbod op woorden als ‘allochtoon’ en ‘immigrant’.

Democratische hervorming

Op dit moment mag iedere Nederlander vanaf achttien jaar stemmen. Als het aan REEP ligt gaat dat veranderen. “Wij bieden straks iedere Nederlander vanaf 25 jaar de keuze: een stembiljet of een bedrag van 250 euro. Alleen op die manier weten we zeker dat kiezers straks betrokken, geïnformeerd en bovenmodaal zijn. En dat is een absolute noodzaak om straks een regering te kunnen vormen die het beste met iedereen voorheeft “, aldus Rottenberg.

Lijsttrekker

Een lijsttrekker heeft REEP nog niet, maar Adriaan van Dis en Rutger Bregman zijn benaderd en overwegen zich aan te sluiten. De hoogste vrouw op de lijst zou Sunny Bergman worden.

Slogan

Rottenberg sloot de bijeenkomst in Nieuwspoort af met de woorden die straks wellicht ook op het verkiezingsaffiche te lezen zullen zijn:
We zijn verdomme toch niet voor niks politiek CORRECT?

Jan Roos weg bij VNL

Nog geen 24 uur nadat bekend werd dat Jan Roos Geenstijl had verlaten voor het ‘fractievoorzitterschap’ van VNL heeft hij die partij alweer verlaten. Vanmorgen zinspeelde Halina Reijn in haar column in het AD al op een overstap van “amoebe Jan Roos naar een functie die meer bij zijn dikke kop past”. Later vandaag plaatste Sylvie Meis op Instagram een sexy foto van haar ex-man Rafael van der Vaart in een innige omhelzing met het voormalig Geenpeil-boegbeeld. Hoewel Roos in eerste instantie via Twitter ontkende bleek vanmiddag dat hij inderdaad VNL heeft verruild voor een, naar eigen zeggen, betere functie. Lees verder Jan Roos weg bij VNL

Jan Roos (VNL) wil einde aan riooljournalistiek op internet

De politieke partij VNL heeft bij monde van haar nieuwe lijsttrekker, Jan Roos, alvast een tipje van de sluier over haar verkiezingsprogramma opgelicht. Als het aan de partij ligt komt er snel een einde aan het ‘ongefundeerde geklets’ op internet. De overstap van Roos naar de partij was al op internet te lezen voor een officiële bekendmaking. “Een overduidelijk lak hebben aan fundamentele waarden als ‘hoor- en wederhoor'”, zo betitelt Roos dit feit zelf. Lees verder Jan Roos (VNL) wil einde aan riooljournalistiek op internet

Opiniemakers ontzet: zwarte vrouw vindt ook dingen

“Eerst had je gewone vrouwen, nu willen zwarte vrouwen ook al dingen”, dat is de teneur onder Nederlandse opiniemakers deze week. Sylvana Simons besloot politiek actief te worden voor de politieke partij DENK, hetgeen direct vragen opriep. “Gaan we niet te ver in onze tolerantie?”, zo schreef een opiniemaker woensdagavond op Twitter.
Lees verder Opiniemakers ontzet: zwarte vrouw vindt ook dingen

Aanzien van de Politiek vertrekt uit Tweede Kamer

Aanzien van de Politiek vertrekt uit Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Aanzien van de Politiek verlaat de Tweede Kamer. Ze vertrekt naar de Verenigde Staten om campagne te voeren voor presidentskandidaat Donald Trump.

Van de Politiek zat 202 jaar in de Kamer en voerde het woord over onder meer Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Europese Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksuitgaven, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Politieke Geloofwaardigheid en Integriteit uit Den Haag
Aanzien van de Politiek is het zoveelste Kamerlid dat tussentijds vertrokken is. Afgelopen zomer verliet ook Politieke Geloofwaardigheid het parlement en in november vertrok Integriteit uit Den Haag. Doofpot Achterkamertjes volgt Aanzien van de Politiek op in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij bestuurder bij een woningbouwcorporatie in Rotterdam.

Kamervoorzitter Arib bedankte Van de Politiek in de Kamer en wees op de inzet in verschillende parlementaire commissies. “Ik wens Aanzien veel succes in Amerika met een klus die, wat de uitkomst ook wordt, van invloed is op de hele wereld.”

Aanzien van de Politiek was zelf niet aanwezig in de Tweede Kamer.

Politiek van de toekomst: Moszkowicz, Brinkman en Krol

politiektoekomst

Voorzitter Van Miltenburg:
Aan de orde is het voorstel van lid Bjorn Moskoviet om de belastingdienst af te schaffen. Meneer Moskoviet…

Bram Moszkowicz (VNL):
Dank u wel, voorzitter. Collega’s, zoals ik bij mijn aantreden al opmerkte: ik ben de politiek in gegaan omdat ik moest. Omdat ik niet anders kon. Omdat ik een beter Nederland voor ogen heb. Omdat ik mijn kinderen een betere toekomst gun. Voorzitter, hoe kan ik mijn kinderen een betere toekomst geven als de belastingdienst hun vader continu achter de broek zit met aanslagen en rekeningen?

Henk Krol (50Plus):
Ja voorzitter, op zich sta ik best sympathiek tegenover het plan van de heer Moszkowicz om de belastingdienst af te schaffen. Sterker: ik had het zelf kunnen verzinnen. Toch moet mij iets van het hart. Blijkbaar gaat het de heer Moszkowicz enkel om de toekomst van kinderen. Is de heer Moszkowicz het met mij eens dat ook de ouderen een betere toekomst verdienen? Het zijn de ouderen die stelselmatig worden gepakt en veronachtzaamd. Als het over de toekomst gaat, lijkt het sowieso alsof politiek Den Haag alleen maar aan de jongeren denkt. Hebben de ouderen minder recht op toekomst dan jongeren? Is dat hoe de heer Moszkowicz politiek wil bedrijven? Over de kunstrug van de zwaksten van de samenleving?

Moszkowicz (VNL):
Dit gaat alle perken te buiten, mevrouw de voorzitter. Ik werp deze abjecte en infame klassificatie van de heer Krol verre van mij. Mag ik erop wijzen dat – hoewel je het niet zou zeggen – ik zelf de leeftijd heb bereikt dat ik tot de doelgroep van de heer Krol mag worden gerekend. En één ding kan ik u met zekerheid zeggen: mijn voorstel zal niet ongunstig voor mij uitpakken. Dat mijn plan enkel jongeren zou bevoordelen, is dan ook een aperte leugen van de heer Krol.

Hero Brinkman (OP):
Vorzzitter. Ook ik denk dat het afschaffen van de belastingdienst een g-goed plan iz, ja. Ja… Wagefkes hoor. Eh, ja. En ook ik ben zeer begaan met de toekomst van onze jongeren. Ik heb niet voor niets geztreden voor een politieke jongerenbeweging bij… bij… Kom. Bij de PVV. Maar vorzzitter. Ik hoor van de heer Mozzovietz helemaal niets over wat zijn plannen betekenen voor het hart van onze economie, de ruffegraat van de zamenleving: de ondernemerz. Wij van Democratisch Politiek Keerpunn hebben daarom grote sorgen over het plan van uhm… Mozzoviets.

Moszkowicz (VNL):
Ja, voorzitter, hoewel ik met de beste wil van de wereld probeer de heer Brinkman te volgen, kan ik hem evenwel moeilijk serieus nemen als hij niet eens weet dat hij hier namens de Ondernemers Partij het woord voert. Misschien dat de heer Brinkman even kan ontnuchteren voor hij het woord neemt?

Hero Brinkman (OP):
Zgande! Zgande, mevrouw ze doorligger! U probeerz de ontlastingdienst er doorheen te drukken, op kosten van ze ondernemers. Zgande! En nu ik u hier op aanspreek, praatz u eromheen met die dure woorzen als… als… ‘nuchteren’, maar op mijn puntz gaat u niet in. De ondernemerz zijn de ontlasting zat. Overal ontlazting. Zgande!

Voorzitter Van Miltenburg:
Nee, meneer Dirkman. Nee! Gaat u zitten. Nee. U gaat zitten en u biedt uw excuses aan de fractievoorzitter van DENK aan.

Moszkowicz (VNL):
Het kan natuurlijk zijn dat de heer Brinkman ook iets vervelends tegen de heer Kuzu heeft gezegd, maar als u op mij doelt, mevrouw de voorzitter, dan moet ik u meedelen dat ik de fractievoorzitter van VNL ben.

Voorzitter Van Miltenburg:
Natuurlijk. Excuses. Meneer Dirkman, u biedt nu uw excuses aan de heer Moskoviet van VNL aan.

Hero Brinkman (OP):
Sorry Mozzie.

Voorzitter Van Miltenburg:
Goed. Waar waren we gebleven? Ja, het belastingplan van de heer Moskoviet. Volgens mij was u bezig met een interruptie, meneer Klein?

Henk Krol (50Plus):
Krol. Van 50Plus/Krol. De heer Klein is van de groep 50Plus/Klein.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard. Henk Krol, Norbert Klein, Louis Bonjes; ik raak soms een beetje in de war. Ja, wat is er meneer Bonjes?

Louis Bontes (Groep Bontes):
Punt van orde, mevrouw de voorzitter. Het is Bontes, van de Groep Bontes met een ‘t’.

Norbert Klein (VP):
Ja, en mag ik erop wijzen dat ik tegenwoordig aanvoerder van de Vrijzinnige Partij ben? Een serieuze partij. En dat ik weiger in een adem genoemd te worden met frauderende en veroordeelde types als de heer Krol en Bontes. U verwart mij misschien met lid Houwers van de groep Houwers, maar die is er nooit, dus die naam kunt u weer vergeten, mevrouw de voorzitter.

Voorzitter Van Miltenburg:
Heren, heren, gaat u allemaal zitten. Ja, nu. Allemaal. Ook u meneer Kuzu. ALLEMAAL!

Moszkowicz (VNL):
Kunnen we overgaan tot de orde van de dag, mevrouw de voorzitter? Als ik het niet mis heb, is dit mijn inbreng en ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met mijn vertrouwde welsprekendheid en eloquentie een voorstel te kunnen doen, dat in ieders belang is.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard, meneer Moskoviet. Gaat u v…. WAT IS ER MENEER… Uh…?

Roland Van Vliet (Groep Van Vliet):
Ja, de naam is Van Vliet, onafhankelijk Kamerlid. Ik wil graag in de handelingen opgenomen hebben dat hoewel ik hier vandaag wel degelijk aanwezig ben, ik niets met deze wanvertoning hier te maken heb. Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet wilde dit even opgemerkt hebben.

Voorzitter Van Miltenburg:
GODVERDETYFUSKANKER. IK SCHORS DE VERGADERING.