Politiek van de toekomst: Moszkowicz, Brinkman en Krol

politiektoekomst

Voorzitter Van Miltenburg:
Aan de orde is het voorstel van lid Bjorn Moskoviet om de belastingdienst af te schaffen. Meneer Moskoviet…

Bram Moszkowicz (VNL):
Dank u wel, voorzitter. Collega’s, zoals ik bij mijn aantreden al opmerkte: ik ben de politiek in gegaan omdat ik moest. Omdat ik niet anders kon. Omdat ik een beter Nederland voor ogen heb. Omdat ik mijn kinderen een betere toekomst gun. Voorzitter, hoe kan ik mijn kinderen een betere toekomst geven als de belastingdienst hun vader continu achter de broek zit met aanslagen en rekeningen?

Henk Krol (50Plus):
Ja voorzitter, op zich sta ik best sympathiek tegenover het plan van de heer Moszkowicz om de belastingdienst af te schaffen. Sterker: ik had het zelf kunnen verzinnen. Toch moet mij iets van het hart. Blijkbaar gaat het de heer Moszkowicz enkel om de toekomst van kinderen. Is de heer Moszkowicz het met mij eens dat ook de ouderen een betere toekomst verdienen? Het zijn de ouderen die stelselmatig worden gepakt en veronachtzaamd. Als het over de toekomst gaat, lijkt het sowieso alsof politiek Den Haag alleen maar aan de jongeren denkt. Hebben de ouderen minder recht op toekomst dan jongeren? Is dat hoe de heer Moszkowicz politiek wil bedrijven? Over de kunstrug van de zwaksten van de samenleving?

Moszkowicz (VNL):
Dit gaat alle perken te buiten, mevrouw de voorzitter. Ik werp deze abjecte en infame klassificatie van de heer Krol verre van mij. Mag ik erop wijzen dat – hoewel je het niet zou zeggen – ik zelf de leeftijd heb bereikt dat ik tot de doelgroep van de heer Krol mag worden gerekend. En één ding kan ik u met zekerheid zeggen: mijn voorstel zal niet ongunstig voor mij uitpakken. Dat mijn plan enkel jongeren zou bevoordelen, is dan ook een aperte leugen van de heer Krol.

Hero Brinkman (OP):
Vorzzitter. Ook ik denk dat het afschaffen van de belastingdienst een g-goed plan iz, ja. Ja… Wagefkes hoor. Eh, ja. En ook ik ben zeer begaan met de toekomst van onze jongeren. Ik heb niet voor niets geztreden voor een politieke jongerenbeweging bij… bij… Kom. Bij de PVV. Maar vorzzitter. Ik hoor van de heer Mozzovietz helemaal niets over wat zijn plannen betekenen voor het hart van onze economie, de ruffegraat van de zamenleving: de ondernemerz. Wij van Democratisch Politiek Keerpunn hebben daarom grote sorgen over het plan van uhm… Mozzoviets.

Moszkowicz (VNL):
Ja, voorzitter, hoewel ik met de beste wil van de wereld probeer de heer Brinkman te volgen, kan ik hem evenwel moeilijk serieus nemen als hij niet eens weet dat hij hier namens de Ondernemers Partij het woord voert. Misschien dat de heer Brinkman even kan ontnuchteren voor hij het woord neemt?

Hero Brinkman (OP):
Zgande! Zgande, mevrouw ze doorligger! U probeerz de ontlastingdienst er doorheen te drukken, op kosten van ze ondernemers. Zgande! En nu ik u hier op aanspreek, praatz u eromheen met die dure woorzen als… als… ‘nuchteren’, maar op mijn puntz gaat u niet in. De ondernemerz zijn de ontlasting zat. Overal ontlazting. Zgande!

Voorzitter Van Miltenburg:
Nee, meneer Dirkman. Nee! Gaat u zitten. Nee. U gaat zitten en u biedt uw excuses aan de fractievoorzitter van DENK aan.

Moszkowicz (VNL):
Het kan natuurlijk zijn dat de heer Brinkman ook iets vervelends tegen de heer Kuzu heeft gezegd, maar als u op mij doelt, mevrouw de voorzitter, dan moet ik u meedelen dat ik de fractievoorzitter van VNL ben.

Voorzitter Van Miltenburg:
Natuurlijk. Excuses. Meneer Dirkman, u biedt nu uw excuses aan de heer Moskoviet van VNL aan.

Hero Brinkman (OP):
Sorry Mozzie.

Voorzitter Van Miltenburg:
Goed. Waar waren we gebleven? Ja, het belastingplan van de heer Moskoviet. Volgens mij was u bezig met een interruptie, meneer Klein?

Henk Krol (50Plus):
Krol. Van 50Plus/Krol. De heer Klein is van de groep 50Plus/Klein.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard. Henk Krol, Norbert Klein, Louis Bonjes; ik raak soms een beetje in de war. Ja, wat is er meneer Bonjes?

Louis Bontes (Groep Bontes):
Punt van orde, mevrouw de voorzitter. Het is Bontes, van de Groep Bontes met een ‘t’.

Norbert Klein (VP):
Ja, en mag ik erop wijzen dat ik tegenwoordig aanvoerder van de Vrijzinnige Partij ben? Een serieuze partij. En dat ik weiger in een adem genoemd te worden met frauderende en veroordeelde types als de heer Krol en Bontes. U verwart mij misschien met lid Houwers van de groep Houwers, maar die is er nooit, dus die naam kunt u weer vergeten, mevrouw de voorzitter.

Voorzitter Van Miltenburg:
Heren, heren, gaat u allemaal zitten. Ja, nu. Allemaal. Ook u meneer Kuzu. ALLEMAAL!

Moszkowicz (VNL):
Kunnen we overgaan tot de orde van de dag, mevrouw de voorzitter? Als ik het niet mis heb, is dit mijn inbreng en ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met mijn vertrouwde welsprekendheid en eloquentie een voorstel te kunnen doen, dat in ieders belang is.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard, meneer Moskoviet. Gaat u v…. WAT IS ER MENEER… Uh…?

Roland Van Vliet (Groep Van Vliet):
Ja, de naam is Van Vliet, onafhankelijk Kamerlid. Ik wil graag in de handelingen opgenomen hebben dat hoewel ik hier vandaag wel degelijk aanwezig ben, ik niets met deze wanvertoning hier te maken heb. Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet wilde dit even opgemerkt hebben.

Voorzitter Van Miltenburg:
GODVERDETYFUSKANKER. IK SCHORS DE VERGADERING.