Aanzien van de Politiek vertrekt uit Tweede Kamer

Aanzien van de Politiek vertrekt uit Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Aanzien van de Politiek verlaat de Tweede Kamer. Ze vertrekt naar de Verenigde Staten om campagne te voeren voor presidentskandidaat Donald Trump.

Van de Politiek zat 202 jaar in de Kamer en voerde het woord over onder meer Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Europese Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksuitgaven, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Politieke Geloofwaardigheid en Integriteit uit Den Haag
Aanzien van de Politiek is het zoveelste Kamerlid dat tussentijds vertrokken is. Afgelopen zomer verliet ook Politieke Geloofwaardigheid het parlement en in november vertrok Integriteit uit Den Haag. Doofpot Achterkamertjes volgt Aanzien van de Politiek op in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij bestuurder bij een woningbouwcorporatie in Rotterdam.

Kamervoorzitter Arib bedankte Van de Politiek in de Kamer en wees op de inzet in verschillende parlementaire commissies. “Ik wens Aanzien veel succes in Amerika met een klus die, wat de uitkomst ook wordt, van invloed is op de hele wereld.”

Aanzien van de Politiek was zelf niet aanwezig in de Tweede Kamer.

Open Brief: ABNAMRO-topman in de bres voor Fons de Poel

Inzake Fons de Poel

fonsdepoelMet afschuw hebben wij binnen de ABN AMRO Bank kennis genomen van de roddel en laster die over presentator Fons de Poel zijn verspreid. Wij hechten eraan afstand te nemen van de insinuaties die de heer De Poel ten deel zijn gevallen. Wij hebben als bank een strikt zakelijke relatie met de heer De Poel en wij zijn dan ook overtuigd dat de opdrachten die de heer De Poel in het verleden voor ons heeft gedaan, zijn journalistieke integriteit nooit in de weg hebben gestaan.

De in de pers gewraakte ‘talkshow’ die de heer De Poel voor ons heeft geleid, dateert inmiddels alweer van zo’n anderhalf jaar geleden. Bovendien kreeg de heer De Poel voor een paar uur werk slechts een paar duizend euro. Voor dat bedrag komen wij nog niet van onze maîtresse af, laat staan dat wij voor zo’n schijntje onze integriteit te grabbel zouden gooien. Dat een sympathiek en integer mens als Fons de Poel dat wel zou doen, is van een bespottelijke absurditeit.

De heer De Poel heeft een kort programma voor ons gepresenteerd en meer is het niet. Het is dan ook absoluut niet waar dat de heer De Poel na dat programma nog op het bankfeestje zou zijn blijven hangen. Ook heeft hij op dat feestje geen (absoluut géén) cocaïne gebruikt. Het idee alleen al is ridicuul. Het gerucht dat de heer De Poel daar zowel zijn neusbotje als integriteit kapotsnoof, moet sowieso naar het rijk der fabelen worden verwezen.

fonscokeneusdepoelOok het verhaal dat de heer De Poel binnen de bank wel eens schertsend ‘cokeneus’ werd genoemd is niets meer dan een grap. Gewoon een grap. Hetzelfde geldt voor zijn andere bijnamen: The Fonz, Ziekenfons en Fons de Poel des verderfs. Deze zijn in niets gebaseerd op het volstrekt onjuiste beeld dat de heer De Poel zich tijdens een feestje met de ABN AMRO-top zou hebben verpoosd met drugs, prostituees en lichte muziek. Dat zijn slechts insinuaties van rancuneuze persmuskieten, die vanuit een ander universum commentaar hebben op eervolle bankemployees en hardwerkende Brandpuntverslaggevers, die niet zomaar uit de school klappen over wat zij in de beslotenheid van een bankfuif te zien krijgen.

Wat ons betreft niets dan lof voor de integriteit van de heer De Poel.

Hoogachtend,

Rik baron van Slingelandt