Tech: Boko Haram bedreiging voor Nigeriaanse email-startups

africa
Een foto van Afrika

Van uw redacteur Tech, in samenwerking met de Afrika-redactie

De Nigeriaanse economie heeft steeds meer te lijden onder de aanslagen van terreurbeweging Boko Haram. Daarbij zijn de ogen vaak gericht op de lucratieve olie-industrie van het land, maar ook de jonge ondernemers die de informatica-campus bevolken hebben het zwaar. Verschillende rapportages laten een daling van 60% in het laatste kwartaal van 2014 zien. Cijfers over de beginmaanden van 2015 zijn nog niet voorhanden, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de gevolgen nog dramatischer zullen zijn. De ondernemers die voor hun inkomsten geheel afhankelijk zijn van het versturen van e-mails volgens het zogenaamde 419 verdienmodel wordt het werken steeds vaker onmogelijk gemaakt.

Gewurgd door geopolitiek islamisme
Inoma Nnakeme, een gezonde 27-jarige jongeman die in 2013 nog 10 mensen in dienst had, spreekt van een ramp. Nnakeme, die zijn emails steevast ondertekent met ‘Honoray Dr. Richard Ben Johnson’ over de crisis: “Niet alleen worden onze activiteiten door de Boko Haram strijders als, nouja, ‘haram’ gezien, onze dagelijkse werkzaamheden hebben vooral te lijden onder de onrust onder de rest van de bevolking”. Van een gezond werkklimaat is ook volgens de ondernemers van ‘Timeshare Income Unlimited’ nauwelijks meer sprake, al ontkennen zij direct bedreigd te zijn door de Islamitische strijders. “Het is vooral de dagelijkse gang van zaken die steeds vaker onder druk komt te staan door plunderingen, verkrachtingen en begrafenissen.” De gemeenschap van ondernemers slaat dan ook groot alarm.

Nadat de vindingrijke Nigeriaanse nerds eerder succesvol afstand wisten te nemen van enige ebola-dreiging dreigen zij nu in de geopolitieke strijd het onderspit te delven. De beschuldigende vinger gaat daarbij telkenmale naar de strijders die gezond ondernemerschap onmogelijk blijven maken. De situatie is precair omdat het schrijven van de juiste content opperste concentratie vergt, het hinderen van het emailverkeer is volgens velen ‘onislamitisch’ en een lokale prins verklaarde dat hinder die ze ondervinden ook “niets met de Islam te maken” had. Door de internationale kritieken op het binnenlandse ondernemersklimaat kampten de Nigerianen al jaren met tegenvallende resultaten, en de tech-campus was net herstellende van de complicaties die het zakendoen in een nieuwe wereld met zich meebrengt.

Nnakame in het gloednieuwe kantoor van Nigerian Email Scam Inc.
Nnakame in het gloednieuwe kantoor van Nigerian Email Scam Inc.

Russische beer
De Nigerianen zeggen verder last te hebben van het “schandalige politieke spel van Rusland”. Ook hier profiteert Rusland namelijk van de stand-off tussen het Westen en Islamistische strijdgroepen: uit eigen onderzoek van Tijm blijken 419 mails niet alleen in in aantal én winstgevenheid af te nemen datingsites, dé Russische specialiteit, lieten in hetzelfde tijdvak een winstmargestijging van 21 procentpunt zien.

Volgens insiders wordt er steeds vaker gespeculeerd over een Nigeriaanse boycot van Israel, vanwege het ‘ontegenzeggelijke feit’ dat het Palestinaconflict ten grondslag ligt aan de gruwelijkheden, en daarmee de Russische dominantie op mailgebied. Nnakeme, die anderszins geen goed woord over heeft voor de Boko Haram strijders, wijst er daarnaast op dat ook West-Europa haar verantwoordelijkheid dient te nemen. Zo zijn negen van de tien faillissementen in Nigeria een rechtstreeks gevolg van sociaal-economische problemen die hun oorzaak vinden in de kruistochten. Daadwerkelijk afstand nemen van de gewapende strijd noemt hij eveneens ‘prematuur’.

Cc-foto’s: Ralph Rybak en IICD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *