Wilders neemt afstand van hooligans Geldermalsen: #notinmyname

De ‘Omstreden Politicus van het Jaar’ Geert Wilders belde vanavond licht verbolgen met de burelen van TIJM Magazine. Hij zegt afstand te nemen van de Geldermalser hooligans die vandaag een gemeenteraadsvergadering over de komst van een mogelijke AZC terroriseerden. ”Dit is niet de ware PVV,” aldus Wilders. “De ware PVV is een PVV van liefde.”

“Maar u roept toch op tot verzet,” vroegen wij hem. “Die woorden van u worden door sommigen ter rechtvaardiging van geweld gebruikt?”

Wilders: “Klinkklare onzin. De PVV-ideologie is een vreedzame ideologie. 99 Procent van de PVV’ers zijn vreedzame burgers die geen vlieg kwaad doen. Door je te concentreren op dit soort radicale types (in mijn ogen zijn het geen PVV’ers) kan je elke ideologie wel als gevaarlijk en geweldadig wegzetten. Eén kruidnoot maakt nog geen Sinterklaasfeest.”

“Het is waar,” ging de hoogblonde monopartijleider verder, “ik heb opgeroepen tot Nationaal Verzet. We moeten als Hollandse Natie de handen ineen slaan en in opstand komen tegen de AZC’s die overal in dit land als giftige paddestoelen opkomen, om aloude Hollandse waarden te verstikken.” Toen wij hem vroegen wat hij precies onder aloude Hollandse waarden verstond, mompelde de hardwerkende politicus iets over stroopwafels en katjesdrop en dat hij daar de hele dag al op leefde. Maar hij herpakte zich snel en vervolgde:

“De tsunami van Islam, die ons land bedreigt, moet gestopt worden! We gaan regelen dat er minder Marokkanen in dit land zijn. Ik heb dat beloofd en daar blijf ik bij. Ik zeg dat met trots. Maar waar ik me diep voor schaam, is dat het Hollandse Nationaal Verzet vanavond in Geldermalsen is ontaard in een gevecht de mobiele eenheid. Hollandse ME’ers voelden zich zo bedreigd door hun eigen landgenoten vanavond, dat ze waarschuwingsschoten gelost hebben! Die kant moeten we niet op! Een burgeroorlog is het laatste wat de PVV wil!”

“De mobiele eenheid is er voor het Hollandse volk, voor orde en rust in de tent. De Geldermalsers verpesten het voor serieuze PVV’ers. Ik had liever gezien dat deze jongens hun energie hadden gespaard voor een gerichte actie tegen de mensen die ook echt klappen verdienen.” Natuurlijk vroegen we Geert Wilders wie er volgens hem dan ook echt klappen verdienen. Helaas mompelde de Volksmenner Des Vaderlands toen iets over stroopwafels, drop en geeuwhonger en verbrak de verbinding.

Cc-foto: Metropolico