Pleidooi voor bezinning in het #genocidedebat

Er zijn veel lieve Serviërs en veel stoute Bosniërs. Dat hebben we de afgelopen jaren wel kunnen zien. Bosniërs blokkeren de toegang tot de Europese Unie, terwijl hardwerkende Serven handel proberen te drijven.

Het Ratko Mladic Journaal heeft dit jaar de traditionele Mladic al goeddeels vervangen door de Bloedveeg Mladic, maar nog is het niet genoeg voor de Anti-Ratko’s. De traditionele Mladic is overigens helemaal niet rood door het bloedvergieten, maar door het kruipen door een plas schapenbloed. Zijn kalende, grijze haar, verbeten lippen en cockring hebben ook he-le-maal niets met genocide te maken.

Intussen liep de discussie over Ratko Mladic wel weer hoog op. Tijm Magazine wil geen standpunt innemen voor of tegen genocide. We willen alleen dat de juiste discussies gevoerd worden, op de juiste plek.

 
Lees verder Pleidooi voor bezinning in het #genocidedebat

Actiegroep ‘Zwarte Piet Discussie is Racisme’ wil einde aan debat

Vanaf september 2016 gaat de vorige week opgerichte stichting ‘Zwarte Piet Discussie is Racisme’ actievoeren tegen de Zwarte Piet Discussie. Deze nieuwe actiegroep is ontstaan uit de samenwerking tussen ‘Kick Out Zwarte Piet Discussie’ en ‘Stop Zwarte Piet Discussie’. Volgens de stichting is de jaarlijks terugkerende discussie vooral kwetsend voor donkere mensen.

Negatieve bijklank

zwartekuthelperwhitey2Woordvoerster Sunny Bergman: “De discussie rondom Zwarte Piet heeft met name de laatste twee jaar een jammerlijk negatieve bijklank gekregen, waardoor het geïnstitutionaliseerde en onderhuidse racisme in Nederland eigenlijk alleen maar versterkt is.” Bergman verduidelijkt: “Zelfs de kalme en redelijk geformuleerde uitingen van Sylvana Simons in het debat leiden eigenlijk vooral tot een verdere verharding van de standpunten, wat dan weer negatief afstraalt op de groep die Simons op zo’n moment vertegenwoordigt. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor de uiterst waardevolle bijdragen aan het debat van Humberto Tan, mijzelf en Quinsy Gario.” Glimlachend: “Hoewel die laatste natuurlijk een stuk minder redelijk is.”

Tegenstanders van het afschaffen van de Zwarte Piet Discussie hebben al laten weten dat hetzelfde gezegd kan worden van voorstanders van Zwarte Piet, maar daar is Bergman het niet mee eens: “Het heet nou eenmaal niet Blanke Racist Discussie”.

Protestacties

Een duidelijk voorbeeld van de negatieve gevolgen van de Zwarte Piet Discussie is volgens de stichting het fenomeen dat het in Nederland al voorzichtig gebruik aan het worden is om, wanneer een willekeurig debat dreigt vast te lopen, te roepen: “Lieve mensen, laten we wel naar elkaar blijven luisteren. Straks wordt het zo’n Zwarte Piet Discussie”. Bergman vindt dat onacceptabel: “Je mag nooit één groep altijd maar verbinden aan alle vastlopende gesprekken of in het zand gestoken hakken. Alleen maar vanwege één debat dat de afgelopen tijd uitzichtloos geworden lijkt”. Bergman vervolgt: “Laten we ook niet vergeten dat debatten toch vooral voor volwassenen zijn: daar horen geen negatieve associaties met een discussie rondom kinderfeest bij.”

De stichting “Zwarte Piet Discussie is Racisme” zal zich vanaf volgend jaar laten zien en horen op social media en tijdens protesten bij televisieprogramma’s als Pauw en De Wereld Draait Door. De vorm wordt het komende jaar nog verder uitgewerkt, maar we kunnen bijvoorbeeld denken aan mensen die in het publiek van een talkshow plaatsnemen met vingers in hun oren terwijl ze zo hard mogelijk “lalalalalalala” zingen.

Opinie: ‘U heeft allemaal gelijk. Ja, u zeker!’

“U heeft allemaal gelijk. Ja, u zeker!”

Natuurlijk heeft u gelijk, meneer. Ontzettend gelijk zelfs. Heel erg ontzettend gelijk. Natuurlijk is Zwarte Piet niet racistisch. Kom nou. U heeft helemaal gelijk, we laten die negers ons geen kinderfeest afpakken. Natuurlijk is Piet zwart als roet. Nou, dat zegt toch genoeg. Inderdaad, einde discussie.

En u mevrouw, u heeft ook helemaal gelijk hoor. Natuurlijk is Piet wél racistisch. Natuurlijk. Hij lijkt toch op een persoon van kleur, of niet? Precies, en u bent een persoon van kleur, dus u kan het weten. Nee, zeker. Helemaal gelijk. Afschaffen die traditie. Mensonterend is het.

Racistisch
En inderdaad mevrouw, Nederland is hartstikke racistisch. Groot gelijk heeft u. Precies, de VN zeggen het ook. Het is hier niet te harden, zo racistisch. Zelfs Burundi, een derdewereldland nota bene, heeft meer mensen van kleur in topfuncties. Kan je nagaan, inderdaad.

Nee meneer, klopt hoor. Natuurlijk is Nederland niet racistisch. Helemaal niet. Hoe komen die lui erbij? Ze mogen dik tevreden zijn dat wij ze hier opgevangen hebben. En als het ze niet aanstaat, dan gaan ze maar lekker terug naar het oerwoud waar ze vandaan komen. Ja toch? Helemaal eens hoor. Geen enkel racisme hier.

Vluchtelingen
En we kunnen er niet nog meer bij hebben, meneer. Dat gaat inderdaad gewoon niet. Het zijn toch enkel de superrijke gelukszoekers die hier naartoe trekken. Dan kunnen we de grenzen beter sluiten, inderdaad. Hoeven ze onderweg hier naartoe ook niet te verdrinken, die superrijke gelukszoekers. We besparen ze een verdrinkingsdood. Wat dat betreft is de grenzen sluiten het meest humane wat we kunnen doen. U heeft volkomen gelijk hoor.

En natuurlijk kunnen we die mensen niet aan hun lot overlaten, mevrouw. Natuurlijk niet. Anders zijn we onmensen. Iedereen heeft recht op een betere toekomst hier. Natuurlijk vlucht niemand voor zijn lol. Nee hoor, groot gelijk, het is op zijn minst fascistisch om je af te vragen hoeveel mensen we kunnen opvangen. Fascistisch op zijn minst. De nazi’s telden ook altijd hoeveel mensen in een gasoven pasten, inderdaad.

Kankerzooi
Nee hoor, u hebt beiden volkomen gelijk hoor. En ja, natuurlijk bedelen die kankerzwarten alleen maar om subsidie. Natuurlijk hoeft u niet naar die mening te luisteren, kom nou. En ja mevrouw, het zijn allemaal kankerracisten. Tuurlijk. Daarmee is inderdaad maar weer bewezen dat u een tweederangsburger bent in dit land. En u gaat toch niet serieus naar de mening van kankerracisten luisteren? Nee hoor.

U heeft helemaal gelijk.

Absoluut.

Kankerzooi is het. U haalt me de woorden uit de mond.

Cc-foto: Philippe Put

Politiek van de toekomst: Moszkowicz, Brinkman en Krol

politiektoekomst

Voorzitter Van Miltenburg:
Aan de orde is het voorstel van lid Bjorn Moskoviet om de belastingdienst af te schaffen. Meneer Moskoviet…

Bram Moszkowicz (VNL):
Dank u wel, voorzitter. Collega’s, zoals ik bij mijn aantreden al opmerkte: ik ben de politiek in gegaan omdat ik moest. Omdat ik niet anders kon. Omdat ik een beter Nederland voor ogen heb. Omdat ik mijn kinderen een betere toekomst gun. Voorzitter, hoe kan ik mijn kinderen een betere toekomst geven als de belastingdienst hun vader continu achter de broek zit met aanslagen en rekeningen?

Henk Krol (50Plus):
Ja voorzitter, op zich sta ik best sympathiek tegenover het plan van de heer Moszkowicz om de belastingdienst af te schaffen. Sterker: ik had het zelf kunnen verzinnen. Toch moet mij iets van het hart. Blijkbaar gaat het de heer Moszkowicz enkel om de toekomst van kinderen. Is de heer Moszkowicz het met mij eens dat ook de ouderen een betere toekomst verdienen? Het zijn de ouderen die stelselmatig worden gepakt en veronachtzaamd. Als het over de toekomst gaat, lijkt het sowieso alsof politiek Den Haag alleen maar aan de jongeren denkt. Hebben de ouderen minder recht op toekomst dan jongeren? Is dat hoe de heer Moszkowicz politiek wil bedrijven? Over de kunstrug van de zwaksten van de samenleving?

Moszkowicz (VNL):
Dit gaat alle perken te buiten, mevrouw de voorzitter. Ik werp deze abjecte en infame klassificatie van de heer Krol verre van mij. Mag ik erop wijzen dat – hoewel je het niet zou zeggen – ik zelf de leeftijd heb bereikt dat ik tot de doelgroep van de heer Krol mag worden gerekend. En één ding kan ik u met zekerheid zeggen: mijn voorstel zal niet ongunstig voor mij uitpakken. Dat mijn plan enkel jongeren zou bevoordelen, is dan ook een aperte leugen van de heer Krol.

Hero Brinkman (OP):
Vorzzitter. Ook ik denk dat het afschaffen van de belastingdienst een g-goed plan iz, ja. Ja… Wagefkes hoor. Eh, ja. En ook ik ben zeer begaan met de toekomst van onze jongeren. Ik heb niet voor niets geztreden voor een politieke jongerenbeweging bij… bij… Kom. Bij de PVV. Maar vorzzitter. Ik hoor van de heer Mozzovietz helemaal niets over wat zijn plannen betekenen voor het hart van onze economie, de ruffegraat van de zamenleving: de ondernemerz. Wij van Democratisch Politiek Keerpunn hebben daarom grote sorgen over het plan van uhm… Mozzoviets.

Moszkowicz (VNL):
Ja, voorzitter, hoewel ik met de beste wil van de wereld probeer de heer Brinkman te volgen, kan ik hem evenwel moeilijk serieus nemen als hij niet eens weet dat hij hier namens de Ondernemers Partij het woord voert. Misschien dat de heer Brinkman even kan ontnuchteren voor hij het woord neemt?

Hero Brinkman (OP):
Zgande! Zgande, mevrouw ze doorligger! U probeerz de ontlastingdienst er doorheen te drukken, op kosten van ze ondernemers. Zgande! En nu ik u hier op aanspreek, praatz u eromheen met die dure woorzen als… als… ‘nuchteren’, maar op mijn puntz gaat u niet in. De ondernemerz zijn de ontlasting zat. Overal ontlazting. Zgande!

Voorzitter Van Miltenburg:
Nee, meneer Dirkman. Nee! Gaat u zitten. Nee. U gaat zitten en u biedt uw excuses aan de fractievoorzitter van DENK aan.

Moszkowicz (VNL):
Het kan natuurlijk zijn dat de heer Brinkman ook iets vervelends tegen de heer Kuzu heeft gezegd, maar als u op mij doelt, mevrouw de voorzitter, dan moet ik u meedelen dat ik de fractievoorzitter van VNL ben.

Voorzitter Van Miltenburg:
Natuurlijk. Excuses. Meneer Dirkman, u biedt nu uw excuses aan de heer Moskoviet van VNL aan.

Hero Brinkman (OP):
Sorry Mozzie.

Voorzitter Van Miltenburg:
Goed. Waar waren we gebleven? Ja, het belastingplan van de heer Moskoviet. Volgens mij was u bezig met een interruptie, meneer Klein?

Henk Krol (50Plus):
Krol. Van 50Plus/Krol. De heer Klein is van de groep 50Plus/Klein.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard. Henk Krol, Norbert Klein, Louis Bonjes; ik raak soms een beetje in de war. Ja, wat is er meneer Bonjes?

Louis Bontes (Groep Bontes):
Punt van orde, mevrouw de voorzitter. Het is Bontes, van de Groep Bontes met een ‘t’.

Norbert Klein (VP):
Ja, en mag ik erop wijzen dat ik tegenwoordig aanvoerder van de Vrijzinnige Partij ben? Een serieuze partij. En dat ik weiger in een adem genoemd te worden met frauderende en veroordeelde types als de heer Krol en Bontes. U verwart mij misschien met lid Houwers van de groep Houwers, maar die is er nooit, dus die naam kunt u weer vergeten, mevrouw de voorzitter.

Voorzitter Van Miltenburg:
Heren, heren, gaat u allemaal zitten. Ja, nu. Allemaal. Ook u meneer Kuzu. ALLEMAAL!

Moszkowicz (VNL):
Kunnen we overgaan tot de orde van de dag, mevrouw de voorzitter? Als ik het niet mis heb, is dit mijn inbreng en ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met mijn vertrouwde welsprekendheid en eloquentie een voorstel te kunnen doen, dat in ieders belang is.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard, meneer Moskoviet. Gaat u v…. WAT IS ER MENEER… Uh…?

Roland Van Vliet (Groep Van Vliet):
Ja, de naam is Van Vliet, onafhankelijk Kamerlid. Ik wil graag in de handelingen opgenomen hebben dat hoewel ik hier vandaag wel degelijk aanwezig ben, ik niets met deze wanvertoning hier te maken heb. Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet wilde dit even opgemerkt hebben.

Voorzitter Van Miltenburg:
GODVERDETYFUSKANKER. IK SCHORS DE VERGADERING.