Thierry Baudet en Erik de Vlieger slepen hun moeders voor de rechter

Thierry Baudet en Erik de Vlieger slepen hun moeders voor de rechter

Niet eerder was ons zo’n massale commotie beloofd, als toen wij onze moeders te koop aanboden. Met verbijstering zien wij echter hoe de voltallige vaderlandse pers dit onweersproken feit doodleuk negeert. Bijna een half miljoen Nederlanders brachten inmiddels een bod uit, maar dit wordt door ’s lands wegkijkmedia flagrant weggewuifd.

Zelfs nu onze moeders zich weigeren te laten verkopen, is van enige verslaggeving van belang geen sprake; geen interviews, geen fotoshoots, geen reportages. Dit maakt genadeloos duidelijk hoezeer de media in de greep zijn van genadeloze autocraten als onze moeders.

Juist nu onze moeders ongehinderd voortrazen, laten de media het afweten. Zij tonen hiermee niets meer dan een trekpop of – nog wranger – iets nog wrangers te zijn van onze moeders. Wij, de burgers van één van de oudste democratieën ter wereld, behoren aandacht te krijgen. Zeker als wij onze moeders verkopen.

Daarom eisen wij dat:

1 Per direct onze moeders zich houden aan het koopcontract dat wij gesloten hebben met de hoogste bieders

2 De Nederlandse media de aandacht aan ons schenken die wij verdienen. Zeker in het geval van zoiets apert nieuwswaardigs als het verkopen van je moeder.

3 Dit opiniestuk bij TIJM wordt gepubliceerd, zodat wij in ieder geval iets van de verdiende publiciteit krijgen. Mocht u niet tot publicatie overgaan, dan sturen wij dit opiniestuk in bij de Volkskrant. Die plaatsen alles.

Indien onze moeders geen bevredigende reactie bieden op onze eis, zullen wij hen in een kort geding procedure dagvaarden om alsnog, langs de weg van de rechter, te eisen dat onze democratische rechten op aandacht worden gerespecteerd.

Thierry Baudet is ervan overtuigd dat hij schrijver is en Erik de Vlieger maakt geluid.