Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die knettergekke vrijheidshatende wetten?

Geert Wilders is schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. TIJM Magazine sprak telefonisch met de PVV-leider.

TIJM: Goedemiddag, meneer Wilders. Even over die veroordeling…

Wilders: U bedoelt die zieke vertoning in de rechtbank onder leiding van een aantal knettergekke D66-rechters? Het is waanzin, meneer, waanzin. Een politiek proces om de leider van de grootste oppositiepartij monddood te maken.

TIJM: Jawel, maar ik wil even inhoudelijk…

Wilders: Inhoudelijk is het broddelwerk. Een rommeltje. Het is toch te gek voor woorden als PVV-hatende rechters mijn vrijheid, uw vrijheid, ieders vrijheid zó met voeten treden. Nederland zou een vrij land moeten zijn. Maar dit Nederland is ziek. Knetterziek.

TIJM: Knetterziek?

Wilders: Ja, nouja, knotsziek, superziek, hoe noem je dat? In ieder geval: het is van de knotsgekken dat je in dit land veroordeeld wordt omdat je problemen benoemt. Dit debat moet in de Kamer gevoerd worden, niet in de rechtszaal.

TIJM: Precies, dat wilde ik vragen. Waarom voert u dit debat in de rechtszaal en niet in de Kamer?

Wilders: Ik? Waarom voer ík dit debat in de rechtszaal? Wat zijn dit voor idiote vragen, meneertje? Ik word voor het gerecht gesleept door een stel politiek-correcte knipmessen die bukken voor de islam. Ik ben het slachtoffer van een politiek proces. Laten we de boel niet omdraaien.

TIJM: Meneer Wilders, even, hoe lang zit u ook alweer in de Kamer? Toen u in 1997 werd ingezworen, zat de huidige leider van GroenLinks nog op de basisschool toch?

Wilders: Bijna 20 jaar. Wat wilt u daarmee zeggen?

TIJM: Dat u 20 jaar de tijd heeft gehad om dit debat als wetgever in de Kamer te voeren. U heeft 20 jaar de tijd gehad om vrijheid van meningsuiting te verruimen. U heeft 20 jaar de tijd gehad om de wet aan te passen, maar u heeft het nooit gedaan. U heeft nooit een voorstel ingediend om belediging, discriminatie of haatzaaien uit de strafwet te halen. Sterker nog: u steunde in 2005 een oproep om haatzaaien, racisme en discriminatie intensiever te vervolgen.

Wilders: Maar dat was om jihadisme tegen te gaan. Dat is heel iets anders.

TIJM: Volgens de wet niet. Dan had u de wet moeten aanpassen. Misschien is de rechter het persoonlijk en politiek-filosofisch wel met u eens dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd zou moeten zijn, maar daar gaat het niet om. De rechter spreekt niet recht op basis van zijn mening, maar op basis van de wetten die u als wetgever heeft gemaakt.

Wilders: Ja, en? Wat is dit voor elitair multicultigedram?

TIJM: Nouja, ik wil dus gewoon graag weten waarom u dit debat niet in de Kamer voert, maar wel in de rechtszaal?

Wilders: Wacht even… Wacht, ik geef je Martin even…

Bosma: Met Martin Bosma.

TIJM: Uh, waar is meneer Wilders gebleven?

Bosma: Meneer Wilders? Geert is er vandaag niet.

TIJM: Die is er niet?

Bosma: Nee, hij heeft een bespreking buiten de deur. De hele dag. Goedemiddag!

2 gedachten over “Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die knettergekke vrijheidshatende wetten?”

 1. Over het minder-Marokkanen drama

  Het is nogal wat om een hele bevolkingsgroep als ongewenst neer te zetten en daar zelfs een politieke issue aan te verbinden. Een samenleving moet men strikt zien als een klaslokaal waarin serieuze leerlingen samen met raddraaiers zitten . Het is dan een kunst om tegen raddraaiers apart te kunnen optreden en indien van toepassing hen sancties op te leggen. Het nemen van maatregelen is zeker op z’n plaats vooral wanneer de rest in de klas er last van ondervindt terwijl de klas geassocieerd wordt met alles wat niet deugt en tegen alles wat goed is, indruist.

  De gehele samenleving staat in de ban van politicus Geert Wilders die zich, zoals Tolstoi schreef, op de pijnbank heeft gelegd om beter te kunnen ademen. Ten aanzien van zijn gedecideerde opvatting over Marokkanen is hij bereid door het stof te gaan, zich er kennelijk voor op te offeren. Is Wilders onnodig aan het generaliseren of heeft hij voor zijn overtuiging aanwijzingen dat een deel van de Marokkaanse gemeenschap van het grote geheel geamputeerd dient te worden. Als Wilders een populist is dan betekent het dat hij de zielenroerselen van een deel van de gemeenschap vertolkt. Staat de positie van de Marokkaanse gemeenschap op de tocht als er zoveel animositeit tegen hen aan het groeien is? Persoonlijk denk ik dat de Marokkaanse gemeenschap , vooral als het om militante dreiging gaat, veel weerbaarder is dan vele andere etnische groepen in Nederland. De auteurs van het boek Mocro Maffia schrijven dat zelfs blank rechtsextremisme angst uitstaat vanwege het groeiende Marokkaanse militante overwicht.

  Het overgrote deel van de literatuur over Marokkaans‐Nederlandse probleemjongeren
  concentreert zich echter op overlastgevend gedrag en criminaliteit. De overlast en criminaliteit kent verschillende uitingsvormen. Pels (2003) omschrijft het overlastgevende gedrag onder Marokkaans‐Nederlandse jongens als “asociaal en agressief gedrag dat zich tussen de polen van normaal en crimineel gedrag bevindt en vaak weer verdwijnt met het volwassen worden”. Wat betreft het overlastgevende gedrag kunnen we onderscheid maken tussen sociale overlast en strafbare overlast. Met sociale overlast wordt bedoeld dat de jongeren (meestal jongens) zich hinderlijk en/of respectloos gedragen naar onder meer buurtbewoners, lokale ondernemers en gezagdragers. Van strafbare overlast is sprake wanneer zij zich schuldig maken aan vernielingen, verkeersovertredingen, en andere vormen van kleine criminaliteit. Ernstiger zijn diverse vormen van gewelds‐ en vermogenscriminaliteit waaraan de jongens zich schuldig maken. Er wordt melding gemaakt van bedreigingen en ernstige intimidatie, maar ook van criminaliteit zoals woninginbraak, drugshandel, straatroof, overvallen en mishandeling en andere geweldscriminaliteit.

  Ik ken Marokkanen, afkomstig uit gebieden als Casablanca, Tangen etc. die zich zelf ook minzaam uitlaten over hun landgenoten, voornamelijk afkomstig uit Nador en omstreken. Zij kwalificeren hen als ezelskoppen en hanteren kwalificaties die niet veel zouden verschillen van Theo van Gogh die met zijn waardeoordelen over Marokkanen het met de dood moest bekopen. De gedachte dat de misdraging van de straatschuimers van Marokkaanse afkomst de goedkeuring zou wegdragen van de Marokkaanse gemeenschap berust op een grove misvatting. Maar is er met de Marokkaanse gemeenschap dan hierdoor iets aan de hand? Hier kan ik alleen een indirect, speculatief antwoord op geven en door uitsluitend te kijken naar wat zich in werkelijkheid voltrekt.

  Ik kan mij een show van Jorgen Raymann herinneren waarbij politicus Van Baalen, thans Euro parlementariër , in gesprek was met het typetje tante Es. Het gesprek ging over de etniciteit in Nederland waarbij Van Baalen opmerkte het niet te snappen waarom het uitgerekend Marokkanen zijn die in vergelijking met andere etnische groepen, om zoveel aandacht vragen.
  Kijken we naar de samenleving dan is het steeds tot een treffen gekomen tussen Marokkaanse groepen en sommige andere etnische groepen.

  Etnische conflicten tussen een zich machtig wanende groep en een concurrerende etnische groep in een plurale samenleving, zoals Prof.Dr. G.J. Kruier ooit schreef, zijn niet vreemd. Het zou zelfs volgens de Duitse antropoloog Durkheim bij het safarigedrag van het menselijke soort horen . Nederlanders die zich vaderlandslievend wanen hebben altijd geprotesteerd tegen het feit dat vreemdelingen hun land binnen komen en er vetes uitvechten. “Dat doen jullie maar in jullie eigen land “, luidde hun genadeloze vonnis. De roemruchte schrijver George Orwell beschrijft in zijn novelle Animal Farm hoe de dieren met vereende krachten het menselijke soort verdreven en hoe later onder hen het gekrakeel ontstond wie de leiding op zich zou moeten nemen. Daardoor ontspon zich onder hen een bloedend treffen. Ditzelfde patroon zou zich op termijn eveneens kunnen manifesteren tussen allochtonen onderling nadat zij hun strijd al gestreden hebben tegen de machtige autochtonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *