Ik Vertrek: Abu Bakr al-Arnhemmi – De voorbereiding

Abu Bakr al-Arnhemmi is een 23-jarige jongen uit Gelderland. Na twaalf steden, dertien ongelukken heeft Abu Bakr besloten het roer om te gooien. Hij vertrekt deze week om een spirituele reis te maken met niets meer dan een rugzak en de beste bedoelingen. Voor TIJM Magazine zal hij de komende maanden verslag doen van zijn reis naar het Morgenland.

Ik vertrek

Mijn reiskoran
Mijn reiskoran

Allah zij geprezen. De kogel is door de kerk. Morgen vertrek ik.

Na maanden van fysieke en spirituele voorbereiding, na eindeloze discussies met vrienden en geleerden en na vele bemoedigende skypegesprekken met de door mij geliefde en bewonderde Fawzia is het zover.

Gisteren heb ik nog even gemaild met Abdiel, mijn contactpersoon. Hij zal me opvangen en naar de onoverwinnelijken leiden. Ik sluit me aan bij de dienaren van God. Volgens Abdiel gaat het ze voor de wind. Met de zegen van Allah de almachtige brengen ze vrede en voorspoed. Ze worden als helden onthaald door de getiranniseerde bevolking. Straat voor straat, stad voor stad, land voor land verspreiden ze Gods zegen over de wereld.

Abdiel zorgt ervoor dat Fawzia zich enkele dagen later bij mij kan voegen. We kunnen niet samen reizen, dat is te gevaarlijk. Bovendien zal zij een andere route moeten nemen, aangezien zij vanuit Oslo vertrekt. Oh, moge Allah de genadige haar snel tot mij laten komen. Ik denk – nee, ik weet – dat onze liefde voor elkaar en voor Allah nog eindeloos veel dieper zal zijn als wij elkaar eindelijk in het echt zien. Fawzia, mijn liefste, ik wacht op jou op onze bestemming.

De reis gaat er één zijn van ontberingen en beproevingen, maar dankzij Allah de geprezene zal ik daar op voorbereid zijn. En natuurlijk dankzij de vaardigheden die ik opdeed tijdens mijn periode van zondigheid. De periode dat ik nog onwetend was en spiritueel kinds. Het geld voor mijn reis had ik met drie tasjes bijeen gesprokkeld. Natuurlijk heb ik daarna honderd keer “Astaghfiroellah wa atoeboe ilayh” gefluisterd. Maar Allah de alwetende snapt best dat je soms oude gewoonten moet inzetten om een nieuw tijdperk binnen te kunnen treden.

Mijn koffer is gepakt en mijn paspoort heb ik uit mijn vaders kist gefutseld (de oude dwaas had mijn paspoort uit voorzorg in zijn reiskist opgeborgen, dat wist ik al lang). Morgen zit ik in het vliegtuig naar Turkije. Met de wil van Allah de verhevene ben ik met een paar dagen in het land van melk en honing.

Samen met Fawzia. Onze liefde zal alleen maar groeien. De liefde voor Allah zal alleen maar groeien. En wij zullen de liefde verspreiden onder al wie ontvankelijk voor zijn liefde is. Met de wil van Allah; dag Nederland, salam Paradijs.

Abu Bakr al-Arnhemmi

Volgende week leest u in dit feuilleton hoe de reis van Abu Bakr is vergaan. 

Cc-foto: Abdulla Al Muhairi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *