Politiek van de toekomst: Moszkowicz, Brinkman en Krol

politiektoekomst

Voorzitter Van Miltenburg:
Aan de orde is het voorstel van lid Bjorn Moskoviet om de belastingdienst af te schaffen. Meneer Moskoviet…

Bram Moszkowicz (VNL):
Dank u wel, voorzitter. Collega’s, zoals ik bij mijn aantreden al opmerkte: ik ben de politiek in gegaan omdat ik moest. Omdat ik niet anders kon. Omdat ik een beter Nederland voor ogen heb. Omdat ik mijn kinderen een betere toekomst gun. Voorzitter, hoe kan ik mijn kinderen een betere toekomst geven als de belastingdienst hun vader continu achter de broek zit met aanslagen en rekeningen?

Henk Krol (50Plus):
Ja voorzitter, op zich sta ik best sympathiek tegenover het plan van de heer Moszkowicz om de belastingdienst af te schaffen. Sterker: ik had het zelf kunnen verzinnen. Toch moet mij iets van het hart. Blijkbaar gaat het de heer Moszkowicz enkel om de toekomst van kinderen. Is de heer Moszkowicz het met mij eens dat ook de ouderen een betere toekomst verdienen? Het zijn de ouderen die stelselmatig worden gepakt en veronachtzaamd. Als het over de toekomst gaat, lijkt het sowieso alsof politiek Den Haag alleen maar aan de jongeren denkt. Hebben de ouderen minder recht op toekomst dan jongeren? Is dat hoe de heer Moszkowicz politiek wil bedrijven? Over de kunstrug van de zwaksten van de samenleving?

Moszkowicz (VNL):
Dit gaat alle perken te buiten, mevrouw de voorzitter. Ik werp deze abjecte en infame klassificatie van de heer Krol verre van mij. Mag ik erop wijzen dat – hoewel je het niet zou zeggen – ik zelf de leeftijd heb bereikt dat ik tot de doelgroep van de heer Krol mag worden gerekend. En één ding kan ik u met zekerheid zeggen: mijn voorstel zal niet ongunstig voor mij uitpakken. Dat mijn plan enkel jongeren zou bevoordelen, is dan ook een aperte leugen van de heer Krol.

Hero Brinkman (OP):
Vorzzitter. Ook ik denk dat het afschaffen van de belastingdienst een g-goed plan iz, ja. Ja… Wagefkes hoor. Eh, ja. En ook ik ben zeer begaan met de toekomst van onze jongeren. Ik heb niet voor niets geztreden voor een politieke jongerenbeweging bij… bij… Kom. Bij de PVV. Maar vorzzitter. Ik hoor van de heer Mozzovietz helemaal niets over wat zijn plannen betekenen voor het hart van onze economie, de ruffegraat van de zamenleving: de ondernemerz. Wij van Democratisch Politiek Keerpunn hebben daarom grote sorgen over het plan van uhm… Mozzoviets.

Moszkowicz (VNL):
Ja, voorzitter, hoewel ik met de beste wil van de wereld probeer de heer Brinkman te volgen, kan ik hem evenwel moeilijk serieus nemen als hij niet eens weet dat hij hier namens de Ondernemers Partij het woord voert. Misschien dat de heer Brinkman even kan ontnuchteren voor hij het woord neemt?

Hero Brinkman (OP):
Zgande! Zgande, mevrouw ze doorligger! U probeerz de ontlastingdienst er doorheen te drukken, op kosten van ze ondernemers. Zgande! En nu ik u hier op aanspreek, praatz u eromheen met die dure woorzen als… als… ‘nuchteren’, maar op mijn puntz gaat u niet in. De ondernemerz zijn de ontlasting zat. Overal ontlazting. Zgande!

Voorzitter Van Miltenburg:
Nee, meneer Dirkman. Nee! Gaat u zitten. Nee. U gaat zitten en u biedt uw excuses aan de fractievoorzitter van DENK aan.

Moszkowicz (VNL):
Het kan natuurlijk zijn dat de heer Brinkman ook iets vervelends tegen de heer Kuzu heeft gezegd, maar als u op mij doelt, mevrouw de voorzitter, dan moet ik u meedelen dat ik de fractievoorzitter van VNL ben.

Voorzitter Van Miltenburg:
Natuurlijk. Excuses. Meneer Dirkman, u biedt nu uw excuses aan de heer Moskoviet van VNL aan.

Hero Brinkman (OP):
Sorry Mozzie.

Voorzitter Van Miltenburg:
Goed. Waar waren we gebleven? Ja, het belastingplan van de heer Moskoviet. Volgens mij was u bezig met een interruptie, meneer Klein?

Henk Krol (50Plus):
Krol. Van 50Plus/Krol. De heer Klein is van de groep 50Plus/Klein.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard. Henk Krol, Norbert Klein, Louis Bonjes; ik raak soms een beetje in de war. Ja, wat is er meneer Bonjes?

Louis Bontes (Groep Bontes):
Punt van orde, mevrouw de voorzitter. Het is Bontes, van de Groep Bontes met een ‘t’.

Norbert Klein (VP):
Ja, en mag ik erop wijzen dat ik tegenwoordig aanvoerder van de Vrijzinnige Partij ben? Een serieuze partij. En dat ik weiger in een adem genoemd te worden met frauderende en veroordeelde types als de heer Krol en Bontes. U verwart mij misschien met lid Houwers van de groep Houwers, maar die is er nooit, dus die naam kunt u weer vergeten, mevrouw de voorzitter.

Voorzitter Van Miltenburg:
Heren, heren, gaat u allemaal zitten. Ja, nu. Allemaal. Ook u meneer Kuzu. ALLEMAAL!

Moszkowicz (VNL):
Kunnen we overgaan tot de orde van de dag, mevrouw de voorzitter? Als ik het niet mis heb, is dit mijn inbreng en ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om met mijn vertrouwde welsprekendheid en eloquentie een voorstel te kunnen doen, dat in ieders belang is.

Voorzitter Van Miltenburg:
Uiteraard, meneer Moskoviet. Gaat u v…. WAT IS ER MENEER… Uh…?

Roland Van Vliet (Groep Van Vliet):
Ja, de naam is Van Vliet, onafhankelijk Kamerlid. Ik wil graag in de handelingen opgenomen hebben dat hoewel ik hier vandaag wel degelijk aanwezig ben, ik niets met deze wanvertoning hier te maken heb. Onafhankelijk Kamerlid Van Vliet wilde dit even opgemerkt hebben.

Voorzitter Van Miltenburg:
GODVERDETYFUSKANKER. IK SCHORS DE VERGADERING.

Reportage: Op pad met de bed-bad-brood-inspecteur

polizei

In het nieuwe illegalenakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken dat nog slechts zes gemeenten illegale asielzoekers mogen opvangen. Andere gemeenten die toch vluchtelingen opvangen krijgen van het Rijk een boete. TIJM Magazine liep mee met een inspecteur die erop moet toezien dat het akkoord gehandhaafd wordt.

“Zo meneertje, wat zijn wij aan het doen? Stiekem vluchtelingen van bed, bad en brood aan het voorzien? Als ik het niet dacht. U weet dat dat verboden is? Dat wordt een fikse boete. Niks mee te maken, meneertje. Ik doe ook maar gewoon mijn werk. Regels zijn regels, meneertje. Vluchtelingen krijgen enkel bed, bad en brood in de daartoe opgerichte tewerkstellingskampen. Als iedereen maar op eigen houtje overal vluchtelingen van bed, bad en brood gaat voorzien, dan wordt het hier een zooitje. Daar kunnen we niet aan beginnen, meneertje.”

“Hij had honger, zegt u? We hebben allemaal wel eens honger. Maar dat betekent niet dat we de wet maar aan onze laars kunnen lappen? Mooie boel zou dat worden. Als Willem Holleeder zo met de Nederlandse wet om zou springen, had hij nooit in College Tour gezeten, begrijpen we wat ik bedoel? Honger… kom nou.”

“Maar vertelt u eens meneertje, wat hebben wij achter deze kast zitten? Volgens een tip van een trouw PvdA-lid lopen hier wel vaker schichtig kijkende zwartjes in en uit. Wij helpen hier toch niet nog meer asielzoekers hè? Wij zijn hier niet in Rotterdam of Ter Apel. Oh, helemaal niks? Dan vinden wij het vast niet erg om die kast even opzij te schuiven.”

“Ah, kijk eens aan, een illegale badvoorziening voor uitgeproceerde asielzoekers. Wij weten dat dat een grove overtreding van het bed-bad-brood-akkoord is? Natuurlijk weten wij dat. Alleen wij hebben een broertje dood aan de wet, is het niet? Wij willen alleen maar ons eigen morele gelijk oppoetsen, zonder aan de aanzuigende werking te hoeven denken.

“Als iedereen zo makkelijk denkt als u meneertje – en we hongerige asielzoekers overal maar te eten geven – dan staat binnen de kortste keren de halve sub-Sahara hier op de stoep. En weten wij hoeveel mensen dan een hongerdood sterven? Precies, nog veel meer. Dus we laten deze nogal dof uit zijn ogen kijkende jonge man gewoon honger hebben hier in Amersfoort. En dan komt u er vanaf met een fikse boete en een waarschuwing. Laat ik het niet nog een keer merken, meneertje.”

Cc-foto: Libertinus

Massale stille tocht voor aangespoelde potvis op Lampedusa

stilletochtZeker 10.000 mensen liepen vanochtend vroeg mee met een stille tocht voor de potvis die deze week aanspoelde op het Italiaanse eiland Lampedusa. Met de tocht vragen zij aandacht voor de onmenselijke behandeling die het beest ten deel valt.

Dinsdag spoelde ‘Bultrug Mohammed’, zoals het beest liefkozend werd gedoopt, aan op het eilandje Lampedusa in de Middellandse Zee. Sindsdien wordt met man en macht geprobeerd het dier in leven te houden. Enkele honderden immigranten zijn al op het strand te werk gesteld om met emmertjes water het dier vochtig te houden. Anderen proberen ondertussen het beest uit te graven. Een klus die bemoeilijkt wordt door het tij dat Mohammed steeds het strand op duwt, en ook de lijken van verdronken illegalen maken het werk er niet gemakkelijker op. “Elke keer als we een beetje zand rond Mohammed hebben weggeschept, rolt er weer een overleden neger het gat in. Zo kunnen we bezig blijven”, aldus dierenactiviste Lenie ’t Hart.

Massale steun
’t Hart is blij met de massale steun die haar stille tocht vanochtend kreeg. ’t Hart: “Tienduizend mensen die vinden dat er wat moet gebeuren aan de benarde positie van Bultrug Mohammed. Het is nu aan de politiek om niet langer toe te kijken en in te grijpen.”

De emotionele oproep die Lenie ’t Hart gisteren deed, is inmiddels door enkele miljoenen Nederlanders geliket. Talloze petities zijn opgestart en tientallen cameraploegen (van Nieuwsuur tot SBS Shownieuws en van het RTL Nieuws tot Man Bijt Hond) zijn naar het Italiaanse eiland afgereisd om de doodstrijd van Mohammed in beeld te brengen. Het is dan ook een verdrietig gezicht, waar ieder mens met een beetje gevoel zich in kan verplaatsten. Zo bleek uit een reportage van EenVandaag dat ook een toevallig langsdobberend bootje met 400 Syrische vluchtelingen het niet droog hield bij het aanzicht van de gestrande potvis. “Dit gun je geen enkel levend wezen”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Dries Roelvink, die de potvis en de massaal toegestroomde actievoerders een hart onder de riem stak door zijn laatste hit ‘Het leven is van iedereen’ ten gehore te brengen.

Aanzuigende werking
Toch zijn er ook tegengeluiden te horen. PVV-Kamerlid Dion Graus vindt dat actievoerders het lijden van Bultrug Mohammed alleen maar verlengen. “Bovendien vrees ik voor een aanzuigende werking op andere potvissen. Als bekend wordt dat elke potvis in Europa recht heeft op bed, bad, brood en emmertjes water, dan voorzie ik dat straks het hele strand hier vol ligt met gelukszoekers. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Update
Na het ter perse gaan van dit artikel bleek dat Bultrug Mohammed geen mannetje is, zoals tot dusver werd aangenomen. Inmiddels is de potvis dan ook omgedoopt tot Bultrug Fatima. Lenie ´t Hart sprak van een begrijpelijke vergissing. “Het geslacht is lastig vast te stellen bij een bultrug die op zijn buik op het strand ligt. Het is niet zo dat vrouwtjes bultruggen allemaal een hoofddoekje om hebben ofzo,” grapte ’t Hart.

Cc-foto: David van der Mark

Open Brief: ABNAMRO-topman in de bres voor Fons de Poel

Inzake Fons de Poel

fonsdepoelMet afschuw hebben wij binnen de ABN AMRO Bank kennis genomen van de roddel en laster die over presentator Fons de Poel zijn verspreid. Wij hechten eraan afstand te nemen van de insinuaties die de heer De Poel ten deel zijn gevallen. Wij hebben als bank een strikt zakelijke relatie met de heer De Poel en wij zijn dan ook overtuigd dat de opdrachten die de heer De Poel in het verleden voor ons heeft gedaan, zijn journalistieke integriteit nooit in de weg hebben gestaan.

De in de pers gewraakte ‘talkshow’ die de heer De Poel voor ons heeft geleid, dateert inmiddels alweer van zo’n anderhalf jaar geleden. Bovendien kreeg de heer De Poel voor een paar uur werk slechts een paar duizend euro. Voor dat bedrag komen wij nog niet van onze maîtresse af, laat staan dat wij voor zo’n schijntje onze integriteit te grabbel zouden gooien. Dat een sympathiek en integer mens als Fons de Poel dat wel zou doen, is van een bespottelijke absurditeit.

De heer De Poel heeft een kort programma voor ons gepresenteerd en meer is het niet. Het is dan ook absoluut niet waar dat de heer De Poel na dat programma nog op het bankfeestje zou zijn blijven hangen. Ook heeft hij op dat feestje geen (absoluut géén) cocaïne gebruikt. Het idee alleen al is ridicuul. Het gerucht dat de heer De Poel daar zowel zijn neusbotje als integriteit kapotsnoof, moet sowieso naar het rijk der fabelen worden verwezen.

fonscokeneusdepoelOok het verhaal dat de heer De Poel binnen de bank wel eens schertsend ‘cokeneus’ werd genoemd is niets meer dan een grap. Gewoon een grap. Hetzelfde geldt voor zijn andere bijnamen: The Fonz, Ziekenfons en Fons de Poel des verderfs. Deze zijn in niets gebaseerd op het volstrekt onjuiste beeld dat de heer De Poel zich tijdens een feestje met de ABN AMRO-top zou hebben verpoosd met drugs, prostituees en lichte muziek. Dat zijn slechts insinuaties van rancuneuze persmuskieten, die vanuit een ander universum commentaar hebben op eervolle bankemployees en hardwerkende Brandpuntverslaggevers, die niet zomaar uit de school klappen over wat zij in de beslotenheid van een bankfuif te zien krijgen.

Wat ons betreft niets dan lof voor de integriteit van de heer De Poel.

Hoogachtend,

Rik baron van Slingelandt

Open Brief: UVA-studenten bezetten studentenkroeg wegens doorgeslagen rendementsdenken

discodolly

Studenten aan de Universiteit van Amsterdam hebben hun protesten uitgebreid. Na universiteitsgebouwen Bungehuis en Maagdenhuis, is nu ook Disco Dolly (de vroegere studentenkroeg Dansen bij Jansen) door de studenten bezet. Zij protesteren hiermee tegen het ‘doorgeslagen rendementsdenken’ in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een open brief die zij eerder vandaag aan het College van Bestuur van de UVA stuurden.

Beste mevrouw Gunning, beste leden van het College van Bestuur,

Helaas moeten wij constateren dat aan geen van onze eisen is voldaan. U zit er nog, wij hebben nog altijd geen medezeggenschap en het rendementsdenken blijft onverminderd populair in de onderwijswereld. Wij zullen vooralsnog dan ook geen aanstalten maken om het Maagdenhuis te verlaten. Ook niet als wij daar door de rechter toe worden gedwongen.

Sterker, wij hebben besloten onze acties uit te breiden. Sinds hedenmorgen zijn wij tot bezetting overgegaan van bar/dancing/club Dansen Bij Jansen, die sinds iets meer dan een jaar door het leven gaat als ‘Disco Dolly’. Deze naamsverandering is tekenend voor de allesoverheersende invloed van managers en marketingdoelstellingen in de wereld van de Amsterdamse studentenhoreca.

Handenwapperen tijdens sit-ins
Waar vroeger een goed product en plezier centraal stonden, daar ligt tegenwoordig de focus op winstmaximalisatie. Voor de noden van de student en het personeel is nauwelijks nog oog. Wij eisen dan ook medezeggenschap in het beleid van de kroeg, lagere bierprijzen en flexiber openingstijden. Bierprijzen horen niet door managers en marketeers met spreadsheets te worden vastgesteld, maar door middel van handenwapperen tijdens sit-ins van studenten.

Wij zullen Dansen Bij Jansen bezet houden tot aan al onze eisen wordt voldaan. Wij gaan er van uit dat onze hardwerkende, protesterende studenten in Dansen Bij Jansen niet afgesloten worden van gas, water, licht en biertoevoer. De kroeg moet immers gewoon door kunnen draaien, daar zal u het mee eens zijn.

Extra studiepunten
Tenslotte vragen wij om coulance voor de studievertraging die de actievoerende studenten oplopen. Is er mogelijk sprake van compensatie in studiepunten voor deelname aan de commissies die zullen worden ingesteld?

Met vriendelijke groet,

De Nieuwe Universiteit

Cc-foto: Jirka Matousek

Urbi et Orbi: Paaszegen van Peter R. de Vries

urbietorbipeterrdevries (2)

Peter R. de Vries heeft maandag vanaf zijn balkon in Hilversum voor enkele tientallen bezoekers de zegen Urbi et Orbi (aan de stad en de wereld) uitgesproken. Het was voor De Vries de tweede keer dat hij de traditionele zegen uitsprak met Pasen.

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

De liefde heeft de haat overwonnen, het leven de dood, het licht heeft de duisternis verjaagd en ik ben een voorbeeld voor u allen!

Net als vorig jaar heb ik besloten u mijn zegen te geven. Ik heb de zegen, uit liefde voor u, van zijn goddelijke glorie ontdaan. Want door wie wordt u liever gezegend? Door een wereldvreemde man in een jurk met een twijfelachtig alibi, of een eerlijke misdaadjournalist die doorgaat waar anderen stoppen?

Ik vraag u, wie is er beter in staat de wereld van advies te voorzien? Wie heeft er verstand van zaken én van dingen? Wie is de voetbalmakelaar die aanschuift bij De Wereld Draait Door als het gaat over Godenzonen? Wie heeft er verstand van recht én krom? Wie kreeg de duivelse Holleeder achter de tralies? Wie ontmaskerde de diabolische Joran van der Sloot met een verborgen camera? Wie beet zich vast in de Puttense moordzaak?

Ik natuurlijk. De Paus niet. Ik heb de Paus nog nooit een vinger zien uitsteken voor onschuldig veroordeelden. Ik heb de Paus niet gezien toen de moeder van Natalee Holloway er doorheen zat. Nee, de Paus wast voeten in onschuld, maar vertikt het om zijn handen uit de mouwen steken! Dus wie is hij om ons te zegenen?

Nou goed.

Vrede vragen wij allereerst voor de Amsterdamse binnenstad. Het moet maar eens afgelopen zijn met die liquidaties. Sinds ik gestopt ben als misdaadverslaggever loopt het bloed de spuigaten uit. Vroeger kon je nog gewoon in de kroeg zitten met de Amsterdamse penoze. Ik ben niet voor niks dikke maatjes geworden met Cor van Hout. Tegenwoordig schieten ze elkaar maar voor het minste of geringste door het hoofd. Of hun vrouw er bij staat of niet. Nouja, dat deden ze vroeger natuurlijk ook, maar toen kon je nog met ze in de kroeg zitten. En dat zegt toch wat.

Verder vragen wij vrede voor Syrië en Irak. Ook daar moeten ze stoppen met schieten. Niet dat ik enig idee heb wat daar aan de hand is, maar dat weerhoudt mij er niet van om er een mening over te hebben. Net zoals over de bankencrisis, de situatie in de VVD, verplichte euthanasie voor vroegbejaarde Volkskrantcolumnisten, het houden van slangen in tochtige appartementjes zonder gordijnen en geestelijk gehandicapten die een paar uur per dag mogen bedienen in hippe koffietentjes onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want laten we eerlijk zijn: het is allemaal lief bedoeld, maar dat blijft gewoon goor.

Goed, daarover zal ik later deze week uitweiden in DWDD, Pauw en RTL Late Night. Tot dan!

Et benedictio Dei omnipotentis,
Peter et R. et De Vries Sancti
Descendat super vos
Et maneat semper.

Peter R. de Vries

Pasen: Na kruisiging ook verkrachting in EO The Passion

Arie Boomsma als Lot
Arie Boomsma als Lot

Het liedjesfestijn The Passion van de Evangelische Omroep (EO) is al jaren een groot succes. Deze week keken liefst 3,6 miljoen mensen naar de martelgang van Jezus Christus, vertolkt door o.m. Jim de Groot en Shirma Rouse. Het was dan ook een kwestie van tijd tot de EO zou besluiten tot een spin-off van het religieuze muziekspektakel.

The Passion On Tour
Die spin-off is er nu in de vorm van The Passion On Tour. De EO gaat na het paasverhaal op tournee door het land om in verschillende steden verschillende Bijbelverhalen aan de hand van hedendaagse muziek te vertolken. Volgende maand is Volendam aan de beurt. Daar wordt een muzikale show opgevoerd rond het verhaal van Lot.

Lot was de enige rechtschapen man in het Bijbelse Sodom, die twee engelen probeerde te beschermen tegen een woedenden menigte. Om de engelen te redden, bood hij de menigte aan om dan maar zijn dochters te verkrachten. Die gingen daar niet op in en Lot, zijn dochters en de engelen ontvluchtten de stad. Ironisch genoeg waren het later de twee dochters die hun vader dronken voerden, verkrachtten en allebei een zoon van Lot kregen.

Arie Boomsma, Heleen van Royen en Halina Reijn
Lot zal worden vertolkt door Arie Boomsma en de dochters door Heleen van Royen en Halina Reijn. Boomsma zingt onder meer ‘Papa Said Knock You Out’ een bewerking van de hiphopklassieker van LL Cool J. De schorre stemmen van Van Royen en Reijn komen zeer tot hun recht in het nummer ‘Rape Me’ van Nirvana.

In Volendam wordt reikhalzend uitgekeken naar de opvoering van EO The Passion Tour in hun stad. Volgens burgemeester Van Beek is het een “uniek en tijdloos verhaal, waar elke Volendammer zich in zal kunnen herkennen.” Hij kijkt natuurlijk vooral uit naar het optreden van ‘zijn’ Jan Smit, Monique Smit, Nick en Simon, De 3J’s en BZN die gezamenlijk de inwoners van Sodom spelen met de hitklassieker ‘Daar Moet Een Piemel In’.

In juni zal het verhaal van Abraham die zijn zoon offert opgevoerd worden door Dries en Dave Roelvink in Nijkerk.

Op de goede weg
EO-directeur Arjan Lock is trots op het succes van The Passion. “Het was al fantastisch dat we ieder jaar met zo´n enorm spektakel vol muziek, dans, lichtshows en bekende sterren het evangelie van de bescheiden en eenvoudige Jezus Christus onder het volk konden verspreiden. Dat we het nu nog groter kunnen aanpakken, is een bewijs dat we op de goede weg zijn.”