Weghs weg bij TIJM Magazine

PlaadjehobbezakHoofdredacteur Jeroen Weghs neemt op staande voet ontslag bij TIJM Magazine. Zijn taken worden waargenomen door adjunct-hoofdredacteur Pascal Vanenburg. Dit is de uitkomst van goed onderling overleg tussen de directie van de TIJM Media Groep en de aandeelhouders. Weghs is naar eigen zeggen dankbaar dat hij negenentwintig weken heeft mogen werken voor TIJM, maar wil niet zeggen dat zijn vertrek onvrijwillig is. Weghs: “Ik ben dankbaar dat ik negenentwintig weken heb mogen werken voor TIJM, maar ik wil niet zeggen dat mijn vertrek onvrijwillig is.”

Ook de TMG-directie sluit gedwongen ontslag niet uit. “Ik sluit niets uit, maar daar wil ik het graag bij laten,” aldus directeur Ruben L. Oppenheimer. Geruchten over het feit dat Weghs afvallig zou zijn en daarom het veld moet ruimen, wil hij ontkennen noch bevestigen. Oppenheimer: “Op zo’n positie heb je een zwaargewicht nodig. Op een gegeven moment woog Jeroen door het chocoladeletterdieet nog maar 24 kilo.” De directie heeft de toekomst besproken met de aandeelhouders, en verklaart dat Weghs daarbij plotseling uit beeld verdween.

De directie heeft niet besloten de online-redactie te verzelfstandigen onder de titel ‘De Spelt’. Dit is een voornemen van grootaandeelhouder Marnix Pauwels, die TIJM wil opknippen en in delen wil verkopen, omdat de afzonderlijke blaadjes meer waard zijn. De online tak Tijm zou zich meer moeten richten op grappig bedoelde fake-nieuwsberichten en interviews met dingen, zoals de bank van Eva Jinek. Een rubriek met grappig bedoelde nieuwsberichten tijdens het programma Pauw behoort tot de mogelijkheden.

Religie: Waar is Jezus van Nazareth eigenlijk gebleven?

eefje2
Illustratie: Eefje van de Rooijakker

 

Voor miljoenen mensen wereldwijd is het weer bijna zover: Pasen, het belangrijkste christelijke feest. Volgens de oosterse orthodoxen is Jezus wat later opgestaan dan westerse katholieken en protestanten geloven, maar alle volgelingen van Jezus van Nazareth staan dezer dagen stil bij zijn leven en sterven. Dat Jezus leefde en gestorven is, daar is iedereen het over eens. Maar hoe kan het dat bijna twee millennia na dato nog steeds niet duidelijk is waar Hij is gebleven? We spraken Jean Schrobbelaer. Hij weet waar Jezus woont.

De Sinaï-hypothese

“Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, waar is Jezus Christus gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar — Hij is naar Amerika!”

Met dit citaat, een knipoog naar het bekende kinderliedje ‘Berend Botje’, begint Jean Schrobbelaer (1978) zijn magnum opus De Sinaï-hypothese. Waar is Jezus van Nazareth gebleven? Het is zo dik als de Bijbel, en ook wat verkoopcijfers betreft gaat de vergelijking op. In Parijs vliegt het boek de fnac uit. Tijd voor een introductie van dit mooie staaltje science de fiction in het geseculariseerde Nederland.

Tijdens een recente visite in ons land licht Schrobbelaer zijn hypothese toe: “Al jaren wordt er tevergeefs gezocht naar de overblijfselen van Jezus. De wildste verhalen doen daarover de ronde, en miljoenen mensen geloven die onzin. Ik wilde eens en voor altijd weten hoe het zit.” Een verslag van een fascinerende zoektocht naar de ware toedracht rond het sterven van Jezus.

Académie
Aan zijn bon mots en het savoir faire van de Académie merk je dat Schrobbelaer een Franse intellectueel avant la lettre is. Met zijn glimlach stelt hij je op je gemak, maar maakt hij ook duidelijk dat jouw mening niet veel meer is dan een vooroordeel. “Bien entendu,” zegt hij dan, terwijl hij zijn markante linkerwenkbrauw optrekt. De Franse archeoloog en bestsellerauteur is erudiet, eloquent en elegant.

Schrobbelaer woont in Lille, waar hij de plaatselijke salons littéraires frequenteert. Na de terroristische aanslagen in Frankrijk maakte hij furore als religieus analist bij France-Soir en TV Cinq. In Nederland, waar buiten de kleine kring van weldenkende jonge intellectuelen helaas weinig Frans gesproken wordt, is hij nagenoeg onbekend.

De Franse Vlaming is in het dagelijks leven hoogleraar archeologie en geschiedenis van de oudheid aan de Universiteit van Rijssel. Het lukte hem met behulp van DNA-technologie vast te stellen dat het bij een in 1934 door Amerikaanse onderzoekers gevonden mummie in een graftombe bij Ath Thamad gaat om de stoffelijke resten van Jezus van Nazareth. Ziedaar de basis van zijn eclatante succes.

DNA-monsters
Schrobbelaer deed DNA-onderzoek op monsters uit de mummie en toonde aan dat er familieverwantschap bestond met Maria van Nazareth. “Het onderzoek naar de moeder van Jezus werd bemoeilijkt doordat haar resten verspreid over Europa bewaard worden. Overal ligt wat: hier een nagel, daar een stukje huid. We hebben er jaren over gedaan om genoeg materiaal te vinden voor een DNA-staal.”

Vervolgens onderzocht Schrobbelaer de resten van Jacobus uit het graf van Talpiot. “Ook hier vonden we familieverwachtschap. Jacobus, die waarschijnlijk door de Romeinen om het leven werd gebracht wegens het beramen van een aanslag en het deelnemen aan een terroristische organisatie, was een zoon van Maria en verwant aan Jezus.”

Een monster van het stoffelijk overschot van Jozef van Nazareth, volgens antieke bronnen de vader van Jezus, leverde geen match op. Schrobbelaers team stond voor een raadsel. Er bleek wel verwantschap tussen het stoffelijk overschot van Jacobus en Jozef, maar tussen Jozef en Jezus was geen familierelatie vast te stellen. De hoogleraar haalt zijn schouders op: “Saillant, maar een detail.”

Misdrijf
Het onderzoek beperkte zich niet tot familierelaties. Schrobbelaer wist met behulp van de baanbrekende méthode champenoise ook aan te tonen dat Jezus door een misdrijf om het leven is gekomen. “Na minitieus onderzoek troffen mijn medewerkers in de graftombe naast vijf ossuaria en een aantal vergeelde bonnetjes ook resten van een boktor aan.”

Schrobbelaer wist onmiddelijk wat dit betekende. “De boktor heeft een sterke voorliefde voor cypressenhout. In de eerste eeuw, de tijd waarin Jezus van Nazareth vermoedelijk leefde, werd cypressenhout veel gebruikt voor de kruisen om misdadigers te kruisigen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat Jezus door de kruisdood om het leven is gekomen.”

Sinaï-hypothese
Met deze historische vondst zette Schrobbelaer een grote stap in zijn levenswerk: het onderzoek naar de Sinaï-hypothese. “Deze theorie had ik zelf kunnen verzinnen. Helaas heeft mijn gewaardeerde collega, de beroemde Belgische classicus Verheijen, dat in de jaren vijftig al gedaan,” lacht de flamboyante Flandrien licht gegeneerd.

Hij vertelt hoe de uit Leuven afkomstige en in Oxford door Toynbee opgeleide historicus Marc Verheijen na diepgravend onderzoek tot een opzienbarende conclusie kwam: na zijn gewelddadige terechtstelling werd Jezus gebalsemd, in een doek gewikkeld en in een familiegraf gelegd, maar diezelfde nacht werd het lijk daar weer uit verwijderd.

Schrobbelaer borduurde op dit onderzoek voort en ontwikkelde de these dat het ontzielde lichaam door Simon van Cyrene en Maria van Magdala is weggehaald en via Turijn in de Sinaïwoestijn in een graftombe terecht kwam. Schrobbelaer, met zijn wijsvinger op zijn voorhoofd tikkend: “Waarschijnlijk om verering door terroristen te voorkomen.”

Fabelen
De Sinaï-hypothese werd door historici en theologen lang naar het rijk der fabelen verwezen. “Een grotesk flutverhaal dat niet zou misstaan in een aflevering van CSI: Jerusalem uit het jaar nul,” schreef de Westkapelse oudtestamenticus dr. W. Minderhout onlangs nog in een filippica tegen Schrobbelaers’ theorie in het gezaghebbende theologische journal Acta Apostolorum.

“Er is helemaal geen reden om aan te nemen dat Jezus niet zou zijn opgestaan. Er werd destijds in het weekeinde altijd opgestaan, en dan met name rond Pasen,” zegt Minderhout in reactie op het recente boek van Schrobbelaer. “Dat wij dat nu niet meer doen omdat we het ontwend zijn, is nog geen reden om aan te nemen dat het vroeger dus ook niet voorkwam. Typisch Westers vooruitgangsdenken.”

Opstanding
Schrobbelaer doet de kritiek uit gelovige hoek korzelig af: “Die zogenaamde opstanding is een theologische constructie van de Byzantijnse elite die zich in de Middeleeuwen keerde tegen de groeiende invloed van sji’itische moslims in Antiochië. Om hen wind uit de zeilen te nemen werd het verhaal van de twaalfde imam in feite gekerstend. Daar is al jaren geen serieuze academische discussie meer over.”

De Franse classicus krijgt voor zijn stelling wel veel bijval in academische kring. Historici, classici en archeologen achten de Sinaï-hypothese waarschijnlijk, omdat die niet door een theoloog bedacht is. Ook verklaart de theorie veel: alle door Schrobbelaer betrouwbaar geachte bronnen zijn ermee in overeenstemming. Schrobbelaer: “Dit zou wel eens de hemelvaart voor het christendom kunnen betekenen.”


Oproep. Dit razend interessante onderzoek van Schrobbelaer smaakt naar meer. Is dat een paasei in je broekzak, of ben je gewoon blij me te zien?


 

Terreur: Lone Wolfs verenigen zich

Vereniging van Verwarde Mannen
Vereniging van Verwarde Mannen

Verwarde mannen roepen Staat van Verwarring uit

Nederland is weer een stukje gevaarlijker. Verschillende verwarde mannen hebben gezamenlijk een strijdige cel opgericht. Ze hebben duidelijk het oogmerk de vrije westerse samenleving en de Nederlandse stabiliteit te bedreigen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau inmiddels opgeschaald tot paarsgeel. TIJM Magazine wist de hand te leggen op documenten waaruit blijkt dat vier notoire ordeverstoorders een terroristische organisatie van lone wolfs hebben opgericht: de Vereniging van Verwarde Mannen. Dit verhaal wordt gedurende de dag geupdate.

OPRICHTINGSAKTE

Heden verscheen voor mij, Nizar Mourabit, notaris ter standplaats Zwolle, geboren op 15 mei 1978 te Agadir, wonende te Kampen

GENNARO PEPE, te dezen handelend als Damschreeuwer, gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AN

ERWIN LENSINK, te dezen handelend als Waxinelichthoudergooier, geboren te Münchhausen (bij Proxy), geen vaste woon- of verblijfplaats hebbende,

TARIK ZAHZAH, te dezen optredend als Journaalkaper, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Kamperland onder nummer 0384214330 (Nieuwe Wereldorde), en

TARIQ ABDALLAH, te dezen handelend als Jihaddirigent en domicilie kiezende in de gesloten inrichting Duinrust te Santpoort-Zuid;

De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden vooraf:

– dat de Journaalkaper en de Waxinelichthoudergooier samenkwamen op 8 februari 2015 om een kopje koffie te drinken om de staat van verwarring na hun succesvolle publieke optreden te delen;

– dat zij gedurende deze bijeenkomst de Damschreeuwer belden om hem te vragen zich aan te sluiten, maar dat deze dit in eerste aanleg niet begreep vanwege het verwarde betoog van de Journaalkaper;

– dat zij, toen de Damschreeuwer zich onverrichter zake bij hen had gevoegd, besloten dat de Jihaddirigent in dit gezelschap niet mocht ontbreken, maar zij het adres niet konden vinden, omdat de Waxinelichthoudergooier het papiertje waar het op stond weggeworpen had;

– dat comparanten toen zij de Jihaddirigent eenmaal hadden opgespoord en bijeen waren in vergadering, van welke vergadering een uittreksel van de notulen aan deze akte zal worden gehecht, besloten een vereniging op te richten om het belang van verwarde mannen te desorganiseren, hun vrijheid van meningsuiting te waarborgen en maatschappelijke marginalisering en uitsluiting te bestrijden;

De comparanten, handelende in hun vermelde hoedanigheid, verklaarden, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze de statuten vast te stellen, als hierna vermeld:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De Vereniging draagt de naam: Vereniging van Verwarde Mannen en is gevestigd te Den Dolder.

DOEL

Artikel 2.

De Vereniging heeft ten doel het verstoren van de openbare orde. Zij tracht dit doel te bereiken door verbaal geweld, klapperpistolen, gijzeling, kaping, complottheoriën en het houden van onnavolgbare redevoeringen in het algemeen en islamitische preken in het bijzonder, alles in overeenstemming met de Wet.

DUUR

Artikel 3.

De Vereniging is aangegaan voor onbetaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

De vereniging kent geen gewone leden. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de maatschappij, als zodanig door de Algemene Verwarring zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard, en Hans Wiegel.

Artikel 5

Het erelidmaatschap is persoonlijk en mitsdien onovergankelijk en onoverdraagbaar, seksueel of op andere wijze.

Artikel 6

Het erelidmaatschap eindigt:

1. door de dood van het erelid

2. door ontzetting bij het publiek

3. als de verwarring compleet is.

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die bijdragen aan de bevordering van chaos. Donateurs zijn verplicht jaarlijks een bijdrage te verlenen aan het stichten van verwarring.

MIDDELEN

Artikel 8

De middelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de donateurs, erfstellingen, legaten, en andere bronnen van verdeeldheid en familievetes.

OVERSTUUR

Artikel 9

Overstuur zijn ten minste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester verwijzen. Benoeming wie overstuur is, geschiedt door de Algemene Verwarring. Ereleden die overstuur zijn, kunnen door de Algemene Verwarring te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geschorst en geslagen.

DE ALGEMENE VERWARRING

Artikel 10

1. De Algemene Verwarring wordt gesticht in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Toegang hebben de ereleden die niet geschorst zijn op uitnodiging van hen die overstuur zijn. Ieder erelid heeft toegang tot de verwarring en is bevoegd het woord te voeren.

2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemming in de Algemene Verwarring wordt gehouden.

3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen stemming is voorgeschreven, worden genomen in een impuls bij volstrekte oncontroleerbaarheid van de stemmen. Bij staking van vakbondsleden is het voorstel verworpen.

Artikel 11

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het islamitische kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

Wijziging van de statuten kan plaatshebben door de Algemene Verwarring.

ONTBINDING EN AFREKENING

Artikel 13

De Algemene Verwarring leidt tot het besluit om de vereniging te ontbinden. De bestemming voor het batig saldo geschiedt zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. Na ontbinding blijft verwarring bestaan tot afrekening heeft plaatsgevonden. Gedurende een afrekening wordt aan bijdragen die van de vereniging uitgaan, toegevoegd het woord “liquidatie”.

SLOTBEPALING

Voor de eerste maal zijn overstuur: de comparanten. Zij zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zwolle op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige verdwazing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Religie: Na Jezus en Mohammed krijgt ook Dawkins zijn eigen glossy

Na Jezus en Mohammed, krijgt nu opnieuw een profeet een eigen glossy. De beroemde Britse atheïst Richard Dawkins zal later dit jaar een eigen tijdschrift krijgen. Dawkins, zoals het blad gaat heten, wordt uitgegeven door Sanoma en ligt rond het lentefeest (het christelijke Pasen) in de schappen.

Religlossy
Brechtje Oosterveer, marketeer bij Sanoma: “Na de succesvolle personalisering van veelgelezen titels als VOGUE, ELLE, Cosmopolitan, AVENUE en natuurlijk TIJM Magazine in infotainment brands als Marie Claire en de daarop volgende transformatie naar publiekslievelingen als de LINDA. en de Maarten! zien we nu een nieuwe trend in tijdschriftenland: de religlossy. Na het stormachtige succes van de JEZUS wilden we ook voor het segment van de kosmopolitische atheïsten een titel maken. De DAWKINS is een mustread voor de gezellige godloochenaar. Met infotainment op het hoogste niveau. Gossip uit de hardcore science, columns van blinde heidenen als Vincent Icke en afvalligen als Ehsan Jami. Alles in het Engels en gegarandeerd religievrij. Koopt dat blad!”

DAWKINS2

Grefoweb Bijbelkwesties: Hoe hoort de wc-rol?

Voor- of achterhang?

wcrolSinds enige tijd heb ik, een rustige hervormde man van 41, regelmatig conflicten met mijn vrouw. Ons huwelijk is rijk gezegend met drie zonen, en we hebben het altijd goed gehad samen. De laatste tijd merk ik echter dat, als ik het toilet bezoek, het wc-papier steeds met het velletje achter hangt.

Dit geeft aanleiding voor wrijving in ons huwelijk, daar ik van mening ben dat het velletje voor hoort te hangen. Zo heb ik dit van huis uit meegekregen van mijn christelijk-gereformeerde moeder. Mijn zoons, die allen zittend plassen, houden zich aan deze regel en zeggen desgevraagd dat zij de toiletrol niet omhangen. Mijn vrouw weigert hierover met mij het gesprek aan te gaan, maar houdt staande dat het velletje achter moet hangen, zoals zij van haar (hersteld hervormde) moeder geleerd heeft. Ondanks gedurig gebed bij de geopende Schrift lukt het ons niet een oplossing te vinden voor deze netelige kwestie die de vrede in ons huisgezin steeds meer verstoort. Kunt u ons wellicht uitsluitsel geven over de juiste positie van het wc-papier?

Een wanhopige huisvader

Antwoord:

Beste hervormde huisvader,

Een verdeeld huisgezin is niet alleen een doorn in het oog van de Heere, het is ook een bron van groot verdriet voor u en uw vrouw. Gods Woord spreekt over deze kwestie op het eerste gezicht niet eenduidig, maar de heilshistorische lijn van de genade is toch te vinden voor een gelovig oog en oor. In het Oude Testament wordt gesproken over de voorhang in de Tabernakel:

Ex. 26:31-33 – “31 Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. 32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittimhout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. 33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.”

In Ex. 36:35-36 vinden wij een vrijwel identiek schriftgedeelte. De parallel moge duidelijk zijn: van achterhang van linnen of papier was bij de Israëlieten geen sprake.

In het Evangelie (Matt. 27:50-51; Luk. 23:45) horen wij echter dat de voorhang in de Tempel scheurt, nadat onze Middelaar en Heiland aan het kruis de geest gaf. Dit stemt ons tot gelovig nadenken. Is het toch niet beter het papier achter te hangen? Papier is immers gemaakt van hout, en is het hout, waaraan de Heere zelf ten vloek gehangen werd, niet vervloekt? Zo is dan het scheuren een teken van het nieuwe verbond, waarin het Verlossende Woord zelf spreekt: van voorhang van toiletpapier is geen heil te verwachten.

Dr. W. Minderhout

Geboortedatum: 1 april 1932
Kerkelijke gezindte: Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Zuid-Azië (hersteld verband)
Woonplaats: Westkapelle
Bijzonderheden: oud-testamenticus
Status: actief
Publicatiedatum: 16 februari 2015