Interview: TIJM in Business – Contentmarketing visie

Interview: TIJM in Business – Contentmarketing visie

“Het is net als met paarden”, zegt hij terwijl ik kom binnenlopen. Ik ben enigszins aan de late kant voor ons gesprek, door oponthoud bij het Openbaar Vervoer, en ik twijfel even welke richting het gesprek zal nemen. “Ik bedoel; je hebt er of een enorme passie voor, of je ziet niet in wat je er mee aan moet”. Ik begrijp nu dat Tijmen geen grap over mijn aankomsttijd probeert te maken, en krijg van de senior content marketeer een ferme handdruk.
Lees verder Interview: TIJM in Business – Contentmarketing visie

Kabinet organiseert Hackathon

Het Kabinet zal eind dit jaar een Hackathon organiseren in de Tweede Kamer. Dat zei minister Ronald Plasterk in een toelichting op de initiatiefwet die verregaande nieuwe bevoegdheden aan de politie toekent. De regeringscoalitie vaardigt zelf ook een team af. Lees verder Kabinet organiseert Hackathon

Interview: TIJM in Business – Recruitment by the numbers

Sinds het uitbreken van de crisis is er gekozen voor een ander kantoor, maar de grote uittocht van werknemers biedt ook kansen. Onder ander voor recruiter Amanda van den Beugel, die via haar eigen onderneming BugelsInc een innige relatie met het HR department heeft opgebouwd. Ik tref Amanda in een booth bij de bel-ruimtes, ook het Nieuwe Werken heeft enkele jaren geleden hier zijn invloed doen gelden. Amanda is een dame van “Laten we zeggen midden 30”, die veel levenslust, maar nog veel meer power uitstraalt. Lees verder Interview: TIJM in Business – Recruitment by the numbers

Amsterdam vraagt aandacht voor racisme met zwart-witte oversteekplaatsen

zebra

Amsterdam gaat zwart-witte oversteekplaatsen aanleggen om racisme tegen te gaan. Het idee voor de zogenaamde ‘zebrapaden’ komt uit de provinciestad Utrecht, waar een regenboogpad oproept homotolerantie. Op dezelfde manier hoopt de hoofdstad nu aandacht te vragen voor alledaags racisme met zwart-witte oversteekplekken.

Hoe de paden er uit moeten gaan zien is nog niet bekend, maar volgens de initiatiefnemers van GroenLinks moet het in ieder geval symbool staan voor de diversiteit in de stad, waar blank en zwart samenleven. “Denk aan afwisselende banen die staan voor de donkere en lichte Nederlanders in onze prachtige stad.”, aldus woordvoerder Jan Kwint, niet te verwarren met de progressieve columnist Bas Kwint van Joop.nl.

Haalbaarheid
De gemeente Amsterdam laat onderzoeken wat de haalbaarheid is van het plan om alle oversteekplaatsen in de stad in de kleuren zwart en wit te verven. Jan Kwint schat dat het project in 2021 gereed kan zijn en zo’n 1,4 miljard euro gaat kosten.

Islamitische Staat voorloper met genderdiversiteit

gay-743009_1280-isDat het intellectuele leven binnen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS, of IS) langzaam weer tot bloei komt blijkt uit een vraaggesprek van Matthijs van Nieuwkerk met de gedoodverfde leider van die prille staat. Abu Bakr al-Baghdadi geeft in dat gesprek aan dat de verantwoordelijke geestelijken in het gebied grote sprongen maken met de erkenning van alle soorten van genderidentificatie. Met de erkenning van queers binnen de Islamitische Staat loopt de gemeenschap inmiddels voor op gangbare progressieve landen zoals Nederland. Baghdadi laakt de manier waarop Nederland omgaat met genderidentiteit.

Potenpleuren

De leider van de beweging die het laatste jaar juist zoveel in opspraak is gekomen was door Van Nieuwkerk uitgenodigd om via teleconferencing een visie te geven op de commotie die afgelopen weekend ontstond na uitspraken van Martin Šimek. Šimek, die al eerder donkere Nederlanders op de kast wist te krijgen met zijn uitspraak over ‘zwartjes’ ging zondagavond weer te fout in door te spreken over het lot van ‘poten’.

De columnist, publicist en tenniscoach wilde hiermee aandacht vragen voor de situatie van homorechten in Arabië, maar wist met zijn ongelukkige woordkeuze wederom een gevoelige snaar te raken. Abu Bakr reageerde in DWDD begripvol op de positie van Simek, maar verweet Nederland ook een lakse houding ten opzichte van de erkenning van een divers palet aan genderidentiteiten. De misstap van Šimek noemde hij ‘illustratief’ voor de “armoede in het genderdebat zoals dat in Nederland überhaupt nog nauwelijks gevoerd wordt.”

Martin Šimek, die bij het schrijven van dit artikel niet bereikbaar was voor commentaar, sprak op de nationale televisie zijn afkeur uit voor ‘poten pleuren’ zoals dat volgens hem schering en inslag was binnen de Islamitische Staat, maar ook in andere ‘delen van Arabië’. Met betraande ogen vroeg hij aan het publiek of ze daar een voorstelling van konden maken, maar werd onderbroken door een onthutste Abulkasim Al-Jaberi, die zich afvroeg waar de discussie heen ging.

Raqqueer

De leider van IS vervolgde zijn pleidooi voor een bredere erkenning met de onthulling dat binnen zijn domein inmiddels de afkorting LGBT plaats heeft gemaakt voor LGBTQ. Volgens hem sluit de staat daarmee beter aan bij het academisch discours van dit moment. “We zijn er nog niet”, zo vervolgde hij “maar we lopen hier wel mijlenver voor op andere bureaucratische bolwerken zoals de Gemeente Amsterdam.”

Critici roemen de stap naar verdergaande vorm van inclusiviteit binnen de Islamitische Staat, en noemen het een voorbeeld van hoe een modern Academisch Discours ook binnen de Arabische wereld een plek kan krijgen. Ook Bakr ziet alleen maar voordelen aan de betere indicatie van genderidentiteit.

De Islamitische Staat is na eerdere tegenslagen inmiddels weer bezig aan een opmars. Naar verwachting zullen ook haar denkbeelden over een gezonde, diverse, levendige en inclusieve gemeenschap in haar voetspoor volgen. Wel waarschuwde een zegsman dat zo’n omslag nooit in één keer kan plaatsvinden. Zo zal de voorgenomen implementatie in Palmyra worden bemoeilijkt doordat daar, zoals een officiële bekendmaking het formuleerde, “geen gebouw hoog genoeg meer is om het bredere spectrum aan identiteiten ten volle kennis te laten maken met de leer van Het Enige Ware Geloof.”

Voorlopig zijn alle ogen gericht op de eerste editie van Raqqueer, waarvoor een geheel nieuw hoogbouw complex –naar ontwerp van Rem Koolhaas- uit de grond is gestampt.

Sorry: Groningen biedt inwoners excuses aan

groningenDe provincie Groningen biedt haar inwoners excuses aan voor het woon- werkklimaat en de problemen als gevolg van de locatie van de provincie. Dat blijkt uit een brief die de provincie vandaag aan haar inwoners stuurde. Eerder bood de NAM al excuses aan voor de overlast die werd veroorzaakt door de gaswinning. Nu maakt dus ook de provincie haar excuses aan voor alle andere nadelen die de inwoners ondervinden van het wonen in Groningen.

“Ik betreur ten zeerste dat Groningen voor zoveel mensen tot problemen heeft kunnen leiden”, zo schrijft woordvoerder Harm Berends namens de provincie “Ik wil daarvoor hierbij mijn excuses aanbieden”.

Volgens de woordvoerder valt het te betreuren dat de provincie niet eerder onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het wonen. “We hadden nieuwsgieriger moeten zijn naar de precieze ligging en natuur van deze plek”, zo stelt Berends (Leeuwarden, 1973).

Gasveld
De provincie blijkt bij nader inzien vrij Noordelijk gelegen en ver buiten het bereik van de civilisatie te liggen. De gelijkenissen met Berends geboortegrond zijn daarmee treffend te noemen, tot overmaat van ramp blijkt de provincie ook boven een bestaand gasveld gepland. Hierover wil men nu met haar inwoners in discussie, op een manier die meer recht doet aan de situatie, door “te investeren in communicatie”.

Door mensen op deze plek te huisvesten, en een provincie in te richten is er “niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de burgers”, zo erkent ook de commissaris van de Koning.

Cc-foto: Xperia2Day

Tech: Boko Haram bedreiging voor Nigeriaanse email-startups

africa
Een foto van Afrika

Van uw redacteur Tech, in samenwerking met de Afrika-redactie

De Nigeriaanse economie heeft steeds meer te lijden onder de aanslagen van terreurbeweging Boko Haram. Daarbij zijn de ogen vaak gericht op de lucratieve olie-industrie van het land, maar ook de jonge ondernemers die de informatica-campus bevolken hebben het zwaar. Verschillende rapportages laten een daling van 60% in het laatste kwartaal van 2014 zien. Cijfers over de beginmaanden van 2015 zijn nog niet voorhanden, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de gevolgen nog dramatischer zullen zijn. De ondernemers die voor hun inkomsten geheel afhankelijk zijn van het versturen van e-mails volgens het zogenaamde 419 verdienmodel wordt het werken steeds vaker onmogelijk gemaakt.

Gewurgd door geopolitiek islamisme
Inoma Nnakeme, een gezonde 27-jarige jongeman die in 2013 nog 10 mensen in dienst had, spreekt van een ramp. Nnakeme, die zijn emails steevast ondertekent met ‘Honoray Dr. Richard Ben Johnson’ over de crisis: “Niet alleen worden onze activiteiten door de Boko Haram strijders als, nouja, ‘haram’ gezien, onze dagelijkse werkzaamheden hebben vooral te lijden onder de onrust onder de rest van de bevolking”. Van een gezond werkklimaat is ook volgens de ondernemers van ‘Timeshare Income Unlimited’ nauwelijks meer sprake, al ontkennen zij direct bedreigd te zijn door de Islamitische strijders. “Het is vooral de dagelijkse gang van zaken die steeds vaker onder druk komt te staan door plunderingen, verkrachtingen en begrafenissen.” De gemeenschap van ondernemers slaat dan ook groot alarm.

Nadat de vindingrijke Nigeriaanse nerds eerder succesvol afstand wisten te nemen van enige ebola-dreiging dreigen zij nu in de geopolitieke strijd het onderspit te delven. De beschuldigende vinger gaat daarbij telkenmale naar de strijders die gezond ondernemerschap onmogelijk blijven maken. De situatie is precair omdat het schrijven van de juiste content opperste concentratie vergt, het hinderen van het emailverkeer is volgens velen ‘onislamitisch’ en een lokale prins verklaarde dat hinder die ze ondervinden ook “niets met de Islam te maken” had. Door de internationale kritieken op het binnenlandse ondernemersklimaat kampten de Nigerianen al jaren met tegenvallende resultaten, en de tech-campus was net herstellende van de complicaties die het zakendoen in een nieuwe wereld met zich meebrengt.

Nnakame in het gloednieuwe kantoor van Nigerian Email Scam Inc.
Nnakame in het gloednieuwe kantoor van Nigerian Email Scam Inc.

Russische beer
De Nigerianen zeggen verder last te hebben van het “schandalige politieke spel van Rusland”. Ook hier profiteert Rusland namelijk van de stand-off tussen het Westen en Islamistische strijdgroepen: uit eigen onderzoek van Tijm blijken 419 mails niet alleen in in aantal én winstgevenheid af te nemen datingsites, dé Russische specialiteit, lieten in hetzelfde tijdvak een winstmargestijging van 21 procentpunt zien.

Volgens insiders wordt er steeds vaker gespeculeerd over een Nigeriaanse boycot van Israel, vanwege het ‘ontegenzeggelijke feit’ dat het Palestinaconflict ten grondslag ligt aan de gruwelijkheden, en daarmee de Russische dominantie op mailgebied. Nnakeme, die anderszins geen goed woord over heeft voor de Boko Haram strijders, wijst er daarnaast op dat ook West-Europa haar verantwoordelijkheid dient te nemen. Zo zijn negen van de tien faillissementen in Nigeria een rechtstreeks gevolg van sociaal-economische problemen die hun oorzaak vinden in de kruistochten. Daadwerkelijk afstand nemen van de gewapende strijd noemt hij eveneens ‘prematuur’.

Cc-foto’s: Ralph Rybak en IICD